Informatika 2

Zkratka předmětu KMI/INFB
Název předmětu Informatika 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/INFB
Název Informatika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/VTB
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/INFA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Základním cílem kursu je seznámit studenty s prací se systémem řízení báze dat. Studenti mohou následně využívat tento software pro přípravu seminárních, diplomových prací a při analýzách v jiných předmětech. Studenti se seznámí s programem MS Access na aplikacích z podnikového menežmentu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z 12 ze zápočtové práce a jedné samostatné práce

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založená na výsledcích samostatné práce, seminární práce a závěrečné zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1 - databázové systémy;
2 - relační databáze;
3 - základní datové typy;
4 - tabulky;
5 - relace a jejich typy;
6 - dotazy;
7 - formuláře;
8 - sestavy;
9 - makra;
10 - moduly;
11 - visual basic for application;
12 - spolupráce s ostatními programy;
13 - výstupy na internet;

Semináře:
1 - úvod do kursu, základní terminologie;
2 - typy databází, základní úkoly databází;
3 - normalizace, normální typy;
4 - základní datové typy a jejich použití;
5 - relace mezi tabulkami;
6 - výběrové dotazy;
7 - akční dotazy;
8 - souhrny, křížové dotazy;
9 - formulářea sestavy;
10 - makra a moduly;
11 - visual basic for application;
12 - spolupráce s ostatními programy;
13 - výstup do internetu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Informatika II je podmíněn předmětem Informatika I (INFA).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci s databázovým systémem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • Písek, S. Access 2007. Praha: Grada Publishing 2009, 100 s, 2009.
  • Kubálek, T., Švecová, L. Manažerská informatika. Databázový systém Microsoft Access verze 2002 CZ. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0519-3.
  • null
  • Písek, S. Access 2007: Podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing 2009, 228 s, 2009.
  • Kol. Office 2000 Proffesional. Praha: Grada Publishing, 2001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF