Informatika

Zkratka předmětu KMI/INF
Název předmětu Informatika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/INF
Název Informatika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Informatika, informace a data. Grafické rozhraní Windows NT. Internet, služby E-mail a WWW. Základní textové editory, základní typografická pravidla. Úvod do Wordu - elementární operace s textem. Práce s objekty ve Wordu, formátování dokumentu, styly a tabulky. Tabulkové procesory a jejich možnosti. Úvod do Excelu - filosofie práce, základní operace, funkce, grafy a formátování. Práce se seznamy, třídění, automatické filtry, souhrny a kontingenční tabulka. MS Office - propojení aplikací (OLE a DDE). HTML stránky a jejich tvorba ve Wordu. Služební antivirové a komprimační programy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z 12 ze dvou zápočtových testů (každý test po 6 bodech, min. 4 body).


Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie;
2 - informatika, informace a data;
3 - technická stránka PC;
4 - přídavná zařízení;
5 - komunikace a sítě;
6 - operační systémy;
7 - Internet, e mail, WWW;
8 - textové editory a procesory, typografická pravidla;
9 - formátování dokumentu, styly, šablony;
10 - tabulkové procesory;
11 - funkce, grafy, kontingenční tabulky;
12 - propojení kancelářských aplikací;
13 - HTML stránka, princip WWW;

Cvičení:
1 - síťové prosředí univerzity;
2 - grafické rozhraní Windows, soubory a adresáře;
3 - textový procesor Word;
4 - pokročilé formátování ve Wordu;
5 - hromadná korespondence, obálky a šťítky;
6 - tabulkový procesor Excel;
7 - odkazování buněk, základní funkce;
8 - tvorba grafů;
9 - pokročilé funkce;
10 - podmíněné formátování, seznamy, třídění, filtry;
11 - souhrny a kontingenční tabulky a grafy;
12 - propojení Wordu a Excelu;
13 - jednoduchá HTML stránka;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Informatika nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům práce na počítači, jsou schopni řešit běžné uživatelské problémy v kancelářských aplikacích, zvládnou vytvořit jednoduchou WWW stránku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Walkenbach, John. Excel 2010 Bible. Wiley, 2010. ISBN 978-0470474877.
  • TYSON, Herb. Word 2010 Bible. Wiley, 2010. ISBN 978-0470591840.
  • BROŽ, M. Microsoft Excel: Vzorce, funkce a výpočty. COMPUTER PRESS, 2006.
  • PECINOVSKÝ, J. OpenOffice.org 2.0 - kompletní průvodce. Grada, 2006.
  • PIERCE, J. a kol. Mistrovství v Microsoft Office 2007. Computer Press, 2008.
  • PECINOVSKÝ, J. Office 2007 - podrobný průvodce. Grada, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF