Information Management Methods 2

Zkratka předmětu KMI/IMM2
Název předmětu Information Management Methods 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/IMM2
Název Information Management Methods 2
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/YIMM2
Vyloučené předměty KMI/MZI, KMI/MZI1
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz je pokročilým pokračováním kurzu MZI. Je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu diplomové práce a její obhajobu (prezentaci). Student pracuje v e-learningovém prostředí, kde řeší komplexnější úkoly - některé z nich vyžadují týmovou práci.

Požadavky na studenta

Vypracování cca 8-mi dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení. Absolvování zkoušky (písemná a ústní část).

Obsah

1 - Bibliografické citace, citace pramenů v textu, norma ISO 690;
2 - Bibliografické databáze - pokročilé vyhledávání, CD-ROM servery;
3 - The Web of Science;
4 - Vyhodnocení a třídění informací: osobní bibliografická databáze;
5 - Pokročilé zpracování multimediálních materiálů (digitální fotografie, pořízení a zpracování videa a zvuku);
6 - Validita informace, plagiátorství;
7 - Specifika odborného textu;
8 - Nácvik psaní anotace odborného textu;
9 - Metody prezentace dat, vizualizace;
10 - Zásady pro zpracování diplomové práce;
11 - Specifika ústní prezentace;
12 - Příprava ústní prezentace, týmová prezentace;
13 - Tvorba posteru

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

KMI/IMM nebo KMI/IMM2 nebo KMI/MZI nebo KMI/MZI1 nebo KMI/YIMM nebo KMI/YIMM2

Získané způsobilosti

Ovládá praktické dovednosti z oblasti práce s informacemi: citační norma ISO 690, citace internetových zdrojů, bibliografické databáze daného studijního oboru, pokročilé úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • NÝDL, V., Baravalle-Gilliam, V. Information management in Science. Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-314-7.
  • SWALES, J.M., FEAK, C. B. Abstracts and the Writing of Abstracts. Ann Arbor, 2009. ISBN 978-0-472-03335-5.
  • PECK, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2006. ISBN 978-1430210702.
  • BRISK, P.H. Creating your CV as a self-marketing tool. Ventus Publishing, 2010. ISBN 978-87-7681-945-3.
  • MOHIDEEN, H. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk, 1997. ISBN 9679784614.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Průběžné hodnocení

Stáhnout jako PDF