Elektronické publikování

Zkratka předmětu KMI/EPUB
Název předmětu Elektronické publikování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/EPUB
Název Elektronické publikování
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty s možností publikování pomocí počítače. Budou probrány zásady typografie. Dále bude probráno publikování na internetu a obecně v elektronické podobě. Budou probrány základy jazyků HTML a PHP, student bude uveden do problematiky dynamických WWW stránek. Bude probrán sázecí systém TeX se zaměřením na nadstavbu LaTeX, filozofie práce s tímto systémem a jeho použití pro přípravu matematických a odborných textů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Prezentace dvou projektových prací (6 částí), zápočtový test. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží komplexní znalost publikování pomocí počítače. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Základní témata probíraná na přednáškách jsou zejména:
1. úvod, základní terminologie;
2. struktura HTML, SGML;
3. jazyk PHP;
4. hladká sazba;
5. smíšená sazba;
6. sazba odstavců;
7. členění dokumentu;
8. úprava publikací;
9. pořadová sazba;
10. tabulky;
11. vkládání obrázků, plovoucí prostředí;
12. sazba matematického textu;
13. tvorba obsahů a rejstříků, indexy, reference;
14. technologie zpracování dokumentů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: Electronic Publishing

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům typografie, umí řešit praktické úkoly při kvalitní sazbě textu, publikovat na internetu, jsou schopni vytvořit dynamickou stránku WWW a pracovat na uživatelské úrovni se sázecím systémem LaTeX.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Lamport, L. LaTeX - A Document Preparation System. Massachusets: Addison Wesley, 1994. ISBN 0-201-15790-X.
  • Kopka, H., Daly, P., W. Latex: Kompletní průvodce. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6973-9.
  • Rybička, Jiří. LATEX pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.
  • Ulmann, L. PHP a MySQLNázorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0063-4.
  • Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 8072263854.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF