Economic Geography

Zkratka předmětu KMI/EGA
Název předmětu Economic Geography
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/EGA
Název Economic Geography
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/EGA
Vyloučené předměty KEN/CEG, KEN/EG, KEN/KEG, KEN/KEGA, KMI/CEG, KMI/EG, KMI/KEG, KMI/KEGA, KOD/EG, KOD/KEG, KOD/KEGA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to acquaint the students with the principles of spatial organization of social and economic
interactions in the sphere of commerce and tourism that are interesting for business praxis. This course is aimed on two
items - complex human-geographical analysis; human-geographical structures of nodal regions.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Mgr. Lenka Krátká
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF