E-business

Zkratka předmětu KMI/EBS
Název předmětu E-business
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/EBS
Název E-business
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/EBS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Elektronické podnikání - pojetí a modely e-businessu, technologie (hardware, software, internet, HTML, XML, databáze atd.), podnikové a mezipodnikové informační systémy (EDI, CPFR, RFID, CRM apod.), bezpečnost a šifrování, reklama na internetu a její měření, elektronický podpis, elektronické obchodování (e-commerce) a platební systémy (e-payments). Formy e-businessu (B2B, B2C, B2E, B2A, C2C).Pozornost je věnována především e-commerce a m-commerce, tedy elektronickým a mobilním formám obchodu (internetové obchody, internetová tržiště, e-procurement) a změnám, které způsobují v oblastech chování spotřebitelů, marketingu, supply chain managementu, mezipodnikových kooperací (sítí) a retail managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Student musí splnit 1 týmovou a 1 individuální semestrální práci.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkouška má písemnou formu, je nutné dosáhnout alespoň 60 %.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Formy e-businessu, základní pojmy
2. Historie e-businessu
3. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu
4. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze)
5. Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI)
6. Internetové obchodování B2C
7. Internetové obchodování B2B, e-procurement, internetová tržiště
8. Internetové obchodování C2C, internetové aukce
9. Reklama na internetu a její měření
10. Bezpečnost a šifrování
11. m-Commerce
12. GPS

Cvičení:
1. Úvod, sestavení týmů
2. Případové studie - internetový obchod
3. Prezentace týmových prací - internetový obchod
4. Případové studie - CRM, EDI, RFID
5. Inovace v e-Businessu
6. Zkouškový test

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Formy e-businessu, základní pojmy. Historie e-businessu
2. Chování spotřebitelů na internetu, nové formy marketingu. Technologie a standardy (hardware, software, XML, databáze). Podnikové a mezipodnikové informační systémy (ERP, datové sklady, CRM, EDI).
3. Internetové obchodování B2C, B2B a C2C. Reklama na internetu a její měření. Bezpečnost a šifrování. m-Commerce. GPS
4. Prezentace týmové práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti v rozsahu kurzu Informatika pro manažery.
Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalence: KMI/POIN Podnikání a obchodování na internetu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním pojmům a principům e-businessu, jsou schopni řídit internetový obchod.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
Literatura
  • LAUDON, K. C. et. al. E-commerce. New York: Prentice Hall, 2015. ISBN 978-0133507164.
  • GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Praha, Grada, 2006.
  • Category Management. Praha: Profess Consulting, 2006.
  • PAPAZOGLOU, M., RIBBERS, P. e-Business: Organizational and Technical Foundations. USA, John Wiley & Sons, 2006.
  • DONÁT, J. e-Business pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF