Master´s Diploma Thesis

Zkratka předmětu KMI/DT
Název předmětu Master´s Diploma Thesis
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DT
Název Master´s Diploma Thesis
Akreditováno/Kredity Ano/20
Rozsah hodin Seminář 600 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF