Diplomová práce 2

Zkratka předmětu KMI/DP2
Název předmětu Diplomová práce 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DP2
Název Diplomová práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/10
Rozsah hodin Seminář 280 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/DP1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF