Methodology of Scientific Work

Zkratka předmětu KMI/DMSWA
Název předmětu Methodology of Scientific Work
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DMSWA
Název Methodology of Scientific Work
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to present methodology knowledge in the following areas:
1) Business and Economics and methods of research.
2) Work with scientific literature.
3) Presentation and publication of scientific papers.
4) The rules for writing Ph.D. thesis.

Požadavky na studenta

Students will be acquainted with the process of research work, its time setting. They will learn to determine the state of scientific knowledge and define the benefits for theory and practice, will be improved in working with scientific literature. They will also learn about methods of primary research and methods of quantitative and qualitative research.

Obsah

The aim of the course is to provide doctorate students with the following knowledge and skills:
1. The nature of economics, business and management research.
2. Formulating and clarifying the research topic.
3. Critically reviewing the literature.
4. Formulating the research design.
5. Selecting samples.
6. Using secondary data.
7. Collecting primary data.
8. Analysing quantitative data.
9. Analysing qualitative data.
10. Writing and presenting project report.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
  • Collins, J., Hussey, R. Business Research. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-98325-4.
  • Varian. Hal R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 2. ed. New York: W.W.Norton and Company, 1990.
  • Leamer, E. Questions, Theory and Data, in Foundations of research in economics: How do economists do economics?, In: S.G. Medema and W.J. Samuels, Editors. 1996, Advances in Economic Methodology series. Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation, Williston, Vt. p. 175-190. Cheltenham, U.K. and Lyme, 1996.
  • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. Research Methods for Business Students (6th ed.). Harlow: Pearson, 2012.
  • Creedy, J. Research without Tears: From the First Ideas to Published Output. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar. xi, 2008.
  • Varian, H. R. What I ve Learned about Writing Economics. Journal of Economic Methodology, 2001. 8(1): p. 131-134., 2001.
  • Varian, H. R. What Use Is Economic Theory?, in Variants in economic theory: Selected works of Hal R. Varian, H.R. Varian, Editor. 2000, Economists of the Twentieth Century series. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation, Williston, Vt. p. 352-360. Cheltenham, U.K. and Northampton, 2000.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF