Discrete Mathematics 1

Zkratka předmětu KMI/DMIA
Název předmětu Discrete Mathematics 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DMIA
Název Discrete Mathematics 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/CDMI, KMI/DMI, KMI/KDMI
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz je zaměřen na fundamentální kombinatorické uvažování. Jsou vysvětleny základní pojmy, metody a modely diskrétní matematiky. Posléze se procvičí aplikace na slovní příklady. Kurz se vyučuje v anglickém jazyce.

Požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (100 %).
Splnění každého ze dvou zápočtových testů na minimálně 55%.
Písemná práce ke zkoušce - 4 slovní úlohy.

Obsah

1- Hypergrafy;
2 - Relace;
3 - Relační objekty;
4 - Zobrazení;
5 - Barvení a kopírování;
6 - Věta o počtu kopií s aplikacemi;
7 - Systémy transformací;
8 - Cayleyho tabulka;
9 - Kombinatorické principy 1;
10 - Kombinatorické principy 2;
11 - Vybrané kombinatorické modely;
12 - Binomická a multinomická věta;
13 - Slovní úlohy;

LMS MOODLE:

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika I (MATEA, MATI, MATIA).

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy a principy diskrétní matematiky. Na rozličných slovních úlohách demonstruje užití fundamentálních technik kombinatorických výpočtů. Studenti plní všechny povinnosti v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petr Chládek, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
Literatura
  • Kurgalin, S., Borzunov, S. Discrete Math Workbook. Springer, 2018. ISBN 3319926446.
  • Rosen, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. New York: McGraw-Hill, 1988.
  • Matoušek, J., Nešetřil, J. Invitation to Discrete Mathematics. Oxford, 1998. ISBN 0-19-850207-9.
  • Nýdl, V., Thatte, B.D. a kol. Seminář z diskrétní matematiky 1 - Seminar in Discrete Mathematics 1. České Budějovice, 2011. ISBN 978-80-7394-327-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF