Diplomová práce 2

Zkratka předmětu KMI/DIP2
Název předmětu Diplomová práce 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DIP2
Název Diplomová práce 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 90 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština, angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/DIP1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Diplomová práce 2 navazuje na předmět Diplomová práce 1. Prohlubuje znalosti akademického psaní se zaměřením na základní principy praktického šetření a výzkumu na úrovni navazujícího magisterského studia.

Požadavky na studenta

Požadavky na splnění zápočtu:
Úspěšná prezentace praktické části diplomové práce a její ukončení.

Obsah

- formulace hypotéz
- akademická argumentace
- zkoumání
- prezentace výsledků výzkumu
- praktická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Diplomová práce 1

Získané způsobilosti

Student ovládá základní principy prezentace praktického bádání a výzkumu na magisterské úrovni. Po absolvování předmětu je schopen rozšířit svou rozpracovanou diplomovou práci o praktickou část a práci dokončit.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Demonstrace

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF