Pokročilé databázové systémy

Zkratka předmětu KMI/DBS2
Název předmětu Pokročilé databázové systémy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/DBS2
Název Pokročilé databázové systémy
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CDBS1, KMI/DBS1, KMI/KDBS1, KMI/ODBS1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je praktická tvorba databázových aplikací - vytváření databázových modelů, propojení relačních databází s objektovými programy. Studenti se rovněž seznámí s postupy analýzy, návrhu a implementace ucelených projektů založených na práci s daty a jazyku UML. Studenti se seznámí s pokročilými databázovými systémy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Obsah

1. Hierarchické databáze
Teoretický model, XML reprezentace, dotazovací jazyky (XQL, XPath)
Využití v kombinaci s relačními databázemi
2. Objektové databáze
Pojem objektu, realizace OO principů v čistě objektové databázi
Reprezentace OO principů v relační databázi
3. Pokročilé techniky v RDBMS MS SQL
Jak pracuje MS SQL, optimalizace a doporučení
Instalace a provoz, storage management, zálohování a archivace
High availability databáze, redundance a clusterové technologie
4. Datové sklady
Data warehouse, data mining, rozsáhlé data storage
Vyhledávání v datových skladech, fulltext, OLAP techniky
5. Databáze pro velké objemy dat (Hadoop, a další)
6. Tvorba vlastního projektu - aplikace získaných znalostí při praktické realizaci

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Databázové systémy 1 (DBS1)

Získané způsobilosti

Studenti mají přehled o základních etapách procesu získávání znalostí z databází hierarchických, objektových a o pokročilých technikách v datázových systémech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Kroenke David M. Databáze. Praha: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.
  • CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWCZAK, R. Mistrovství - Databáze. Computer Press, 2009.
  • Vidya Vrat Agarwal. Beginning C# 5.0 databases. New York, 2012. ISBN 978-1-4302-4260-4.
  • THOMSEN, C. Database Programming with C#. Apress, 2002.
  • Hernandez, M., J. Návrh databází. Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7.
  • SHOEMAKER, M., L. UML Applied: A .NET Perspective. Apress, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF