Základy programování

Zkratka předmětu KMI/CPG
Název předmětu Základy programování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CPG
Název Základy programování
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PG
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy programování s využítím objektově orientovaného programovacího jazyka C# (platforma .NET). Studenti se naučí pracovat ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 a osvojí si základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v jazyku C#. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

1. úvod, základní terminologie,
2. seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio,
3. proměnné, základní datové typy, operátory, výrazy,
4. třídy, objekty, vlastnosti, metody, parametry metod,
5. UML, diagramy tříd
6. rozhraní, abstraktní třídy
7. principy OOP, dědičnost, polymorfismus
8. návrhové vzory
9. podmínky, větvení, cykly
10. pole, kolekce, pole parametrů,
11. generiky, iterátory, překrytí operátorů,
12. výjimky, chráněné bloky,
13. garbage collection, správa paměti

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům programování a umí používat základní programovací techniky. Studenti zvládnou analyzovat problém, zvolit správný algoritmus pro jeho řešení a umí jej implementovat v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc.
  • Přednášející: doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Michaelis, M. Essential C# 7.0, 6th Edition. Bostom, USA: Addison-Wesley Professional, 2018.
  • Sharp, J. Microsoft Visual C# Step by Step. Microsoft Press, 2018.
  • Deitel, H., Deitel, P. Visual C# How to Program. Hoboken, New Jersey: Pearson Education, 2016.
  • Jamro, M. C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt, 2018. ISBN 978-1-78883-373-8.
  • Sarcar, V. Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples. Karnataka, India: Apress, 2018.
  • Beránek, L., & Remeš, R. Experience with Automatic Testing System in Teaching C# Programming.In Proceedings of The 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE). Praha: Czech University Life Sciences Prague. ISBN 978-80-213-2762-7.
  • Taher, R. Hands-On Object-Oriented Programming with C#. Birmingham, UK: Packt, 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF