Manažerská informatika 1

Zkratka předmětu KMI/CMIF
Název předmětu Manažerská informatika 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/CMIF
Název Manažerská informatika 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/MIF
Vyloučené předměty KMI/KMIFA, KMI/MINFA, KMI/YMINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Manažerská informatika I má dva základní cíle. Prvním je seznámení studentů se základní terminologií a získání základního přehledu o informačních technologiích. Dalším cílem je získání základních dovedností při práci s textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem. Během cvičení se studenti blíže seznámí s vyučovanými programy na aplikacích z podnikového managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání alespoň 8 bodů z 12 ze seminární a samostatné práce, za seminární práci jsou maximálně 4 body, za samostatnou práci je maximálně 8 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška zaměřená na znalosti z přednášek a základní dovednosti z cvičení.

Celková známka je založena na výsledcích seminární práce, samostatné práce a závěrečné zkoušky.

Kurz je veden za podpory LMS Moodle

Obsah

Přednášky:
1. Základní terminologie
2. Hardware
3. Operační systém
4. Síť a internet
5. Software
6. Zpracování textu - finální formátování dokumentu
7. Zpracování textu - automaticky generované texty (rejstříky, seznamy, obsah, hromadná korespondence)
8. Tabulkový kalkulátor - adresace a vzorce, funkce
9. Tabulkový kalkulátor - grafické vyjádření výsledků
10. Tabulkový kalkulátor - hledání lineární závislosti
11. Tabulkový kalkulátor - třídění do intervalů, histogramy
12. Tabulkový kalkulátor - kontingenční tabulky a grafy
13. Tabulkový kalkulátor - optimalizace v tabulkovém procesoru
14. Tabulkový kalkulátor - makra a moduly


Cvičení:
1 - úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie;
2 - informační a komunikační technologie v prostředí site universtiy;
3 - internetové služby;
4 - služby operačního systému;
5 - zpracování textu;
6 - pokročilé zpracování textu;
7 - prostředí tabulkového procesoru;
8 - adresace a vzorce;
9 - funkce;
10 - grafické vyjádření výsledků;
11 - kontingenční tabulky a grafy;
12 - optimalizace v tabulkovém procesoru;
13 - makra a moduly;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • Laurenčík, M. Excel 2016 - Práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha, 2016.
  • Klatovský, K. Word 2016 nejen pro školy. Praha, 2016.
  • Laurenčík, M. Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje: funkce, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha, 2019.
  • Barilla, J., Simr, P., Sýkorová, K. Microsoft Excel 2016 - podrobná uživatelská příručka. Praha, 2016.
  • Frye, C. Microsoft Excel 2016 Step by Step. Redmond, 2016.
  • Lambert, J. (2015). Microsoft Word 2016 Step By Step. Redmond, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF