Bachelor´s Diploma Thesis 2

Zkratka předmětu KMI/BT2
Název předmětu Bachelor´s Diploma Thesis 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BT2
Název Bachelor´s Diploma Thesis 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 90 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF