SZZ Finanční a pojistná matematika

Zkratka předmětu KMI/BFCPM
Název předmětu SZZ Finanční a pojistná matematika
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/BFCPM
Název SZZ Finanční a pojistná matematika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/BFPM
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CPOJM, KMI/KPOJM, KMI/POJM, KMI/CFINM, KMI/FINM, KMI/FINMA, KMI/KFINM, KMI/KFNMA, KMI/YFINM, KUF/CCP, KUF/CP, KUF/KCP, KUF/YCP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je získat přehled o znalostech studentů z oblasti finanční a pojistné matematiky. Součástí zkoušky jsou znalosti z předmětů Finanční matematika a Pojistná matematika.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů finanční a pojistné matematiky, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech.

Obsah

1) časová hodnota peněz
2) jednoduché a složené úročení
3) modely spoření a umořování dluhu
4) cenné papíry, dluhopisy, akcie, opce
5) analýza portfolia
6) konstrukce a charakteristika úmrtnostních tabulek
7) zákony úmrtnosti a vyrovnávání úmrtnostních tabulek
8) přístup k životnímu pojištění pomocí komutačních čísel
9) principy kalkulace pojistného v životním pojištění
10) neživotní pojištění a jeho kalkulace
11) pojistně technické rezervy a zajištění pojišťoven

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předměty Finanční matematika (FINM nebo FINMA) a Pojistná matematika (POJM).

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v oblasti finanční a pojistné matematiky, chápou základní principy úročení a hodnoty peněz v čase, dokáží pomocí matematického aparátu modelovat různé typy spoření, splácení dluhu, odhadovat spravedlivé ceny cenných papírů, porovnávat výhodnost
finančních produktů a na základě úmrtnostních tabulek stanovit výši pojistného různých typů životního a neživotního pojištění.

Garanti a vyučující
Literatura
  • KOSCHIN, F. Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). Praha : VŠE, 1997.
  • Šulista, M., Nýdl, V., Moore, G. Introduction to Financial and Actuarial Mathematics. Č. Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-919-3.
  • Cipra, T. Pojistná matematika - teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2006.
  • Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005.
  • ZIMA, P. - BROWN L., R. Schaum s Outline of Theory and Problems of Mathematics of Finance. New York : McGraw-Hill Companies, Inc., 1996.
  • KLETEČKOVÁ, M. - NÝDL, V. Finanční a pojistná matematika. České Budějovice : ZF JU, 2001.
  • Radová, J., Dvořák, P. Finanční matematika pro každého. Praha, 2001. ISBN 978-80-247-2233-7.
  • WALTER, J. - ČERMÁKOVÁ, A. Pojistná matematika. České Budějovice : ZF JU, 1996.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF