Šulista Marek, PhDr., Ph.D.

Research Interest:

  • English Language
  • Financial Mathematics
  • Methodology of Mathematics
  • Content and Language Integrated Learning (CLIL)


Education:

  • 2003-2010: doctoral study at the Faculty of Education, Charles University in Prague, study field - Methodology of Mathematics, PhD degree
  • 1997-2002:  Faculty of Education, Charles University in Prague, study field - Mathematics & English Language and Literature, Master's degree
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano
KACS Academic Skills KJE Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
YBUEN Business English KJE Ano Ano
BUEN1 Business English 1 KJE Ano Ano Ano
KBEN1 Business English 1 KJE Ano Ano
BUEN2 Business English 2 KJE Ano Ano
KBEN2 Business English 2 KJE Ano Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano Ano
ECB2 English Conversation B2 KJE Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
EAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano Ano Ano
KEAMI English for Applied Math and Informatics KJE Ano
ENAS1 English for Applied Sciences 1 KJE Ano
KENA1 English for Applied Sciences 1 KJE Ano
ENAS2 English for Applied Sciences 2 KJE Ano Ano
KENA2 English for Applied Sciences 2 KJE Ano Ano
ENIT1 English for IT 1 KJE Ano Ano
KEIT1 English for IT 1 KJE Ano Ano
ENIT2 English for IT 2 KJE Ano Ano
KEIT2 English for IT 2 KJE Ano Ano
ENITB English for IT in Business KJE Ano Ano Ano
YENIT English for IT in Business KJE Ano Ano
ENP English for Presentations KJE Ano
ENPRA English in Practice KJE Ano Ano
KENPR English in Practice KJE Ano Ano
FINMA Financial Mathematics KMI Ano Ano
KFNMA Financial Mathematics KMI Ano Ano
YFINM Financial Mathematics KMI Ano Ano
AFPMA Finanční a poj. matematika (anglicky) KMI Ano
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky) KMI Ano
FPMAT Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
KFPMA Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano
MATZE Matematika KMI Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
KMATI Matematika I KMI Ano
MATEA Matematika I KMI Ano Ano Ano
MATI Matematika I KMI Ano
KMTII Matematika II KMI Ano
MATEB Matematika II KMI Ano Ano
MATII Matematika II KMI Ano
KMATA Mathematics I KMI Ano Ano Ano
MATIA Mathematics I KMI Ano Ano Ano Ano
YMATI Mathematics I KMI Ano Ano Ano Ano
KMIIA Mathematics II KMI Ano
MAIIA Mathematics II KMI Ano Ano
YMAII Mathematics II KMI Ano Ano
MAT3A Mathematics III KMI Ano Ano
YMAT3 Mathematics III KMI Ano Ano
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1 KMI Ano Ano
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2 KMI Ano Ano
NJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano
BECP1 Obchodní angličtina 1 KJE Ano
BECV1 Obchodní angličtina 1 KJE Ano
KBEP1 Obchodní angličtina 1 KJE Ano
KBEV1 Obchodní angličtina 1 KJE Ano
BECP2 Obchodní angličtina 2 KJE Ano
BECV2 Obchodní angličtina 2 KJE Ano
KBEP2 Obchodní angličtina 2 KJE Ano
KBEV2 Obchodní angličtina 2 KJE Ano
XEAP Odborná angličtina KIN Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano
VTEFM Vstupní test z anglického jazyka KMI Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Tlustý Pavel

Mrkvička Tomáš

Šulista Marek
Current Real-life Issues Analysed in a Course of Financial Mathematics
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Šulista Marek
Destination Attractiveness of the Czech Republic from the Spatial Data Analysis Point of View
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel

Šulista Marek
The Algorithm Used for Numbering German Banknotes: What Counterfeiters Might Not Have Known
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Incidental Vocabulary Acquisition from a Bilingual Textbook of Financial Mathematics
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Komínková Olga

Binterová Helena

Šulista Marek
...
Mathematical Word Problems Solved in the CLIL Environment: research evaluation
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Šulista Marek
Používání interaktivních výukových materiálů v cizím jazyce v hodinách matematiky
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel

Mrkvička Tomáš

Šulista Marek
The Annual Percentage Rate - Complexness and Ambiguity
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Binterová Helena

Foreign Language as Obstacle in the Solving of a Mathematical Problem for Non-CLIL Elementary School Pupils
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana

Hošková Alena

Šulista Marek
KDY JE CHYBA CHYBOU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana

Hošková Alena

Šulista Marek
New Trends And Effectiveness in Foreign Language Education at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Učitelé matematiky a CLIL
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata

Šulista Marek
Demographic ageing and its spatial consequences
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Binterová Helena

Šulista Marek
GeoGebra Software Use within a Content and Language Integrated Learning Environment
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina

Volek Tomáš

Šulista Marek
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Language Competences of Elementary School Teachers of Mathematics and their Opinions on the Teaching of Mathematics in a Foreign Language
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Binterová Helena

Šerý Michal

Šulista Marek
Pupils' Perception of Mathematics in Lessons of Mathematics Presented in a Foreign Language
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulista Marek
Akehurst Moore Gregory

Akademická angličtina na pozadí ICT ve vzdělávání
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Šulista Marek
CLIL Implementation in Mathematics Lessons: research evaluation
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Binterová Helena

Šulista Marek
Educational Climate in Lessons of Mathematics Presented in a Foreign Language in Dynamic and Interactive Environment
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tejml Petr

Šoch Miloslav

Brouček Jan

Šulista Marek
...
INFLUENCE OF SOME FACTORS ON THE BEHAVIOUR OF FEMALE DOMESTIC GUINEA PIGS DURING LABOR AND NUMBER OF SUFFOCATED YOUNG
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulista Marek
Metoda CLIL a její implementace ve výuce matematiky na základní škole
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Binterová Helena

Fuchs Eduard

Šulista Marek
Mono-unary algebras and functional graphs in upper secondary school mathematics
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beritová Gabriela

Binterová Helena

Dvořáková Kateřina

...
Šulista Marek
...
Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na základní škole - metodická příručka
2012 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Friebelová Jana

Friebel Ludvík

Šulista Marek
Komparativní analýza krajů České republiky dle vybraných kritérií metodou DEA
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Binterová Helena

Šulista Marek
Matematika v angličtině na základní škole
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Friebelová Jana

Klicnarová Jana

...
Šulista Marek
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chládek Petr

Nýdl Václav

Šulista Marek
STRUKTURA ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ Z MATEMATIKY A FINANČNÍ MATEMATIKY A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Klicnarová Jana

Rost Michael

Šulista Marek
Development typology of demographic growth in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim

Beránek Ladislav

Šulista Marek
INFA in English
2010 SOFTWARE Jiný software
Detail Šulista Marek
Language Aspects of The Initial Phase of The CLIL Method Implementation into Mathematics Lessons at Lower Secondary Level
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Friebelová Jana

Faltová Leitmanová Ivana

...
Šulista Marek
Regional Comparison with the Use of Variables Influencing the Range and Structure of the Economic Active Population in Districts of the Czech Republic (LAU1)
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Rost Michael

Šulista Marek
...
Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Remeš Radim

Aplety jako první krok k implementaci metody CLIL ve výuce matematiky
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulista Marek
Financial Mathematics Problems Solved with the Use of a Computer
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Šulista Marek
Implementation of CLIL Teaching in Lessons of Mathematics
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim

Beránek Ladislav

Šulista Marek
Tvorba multimediálních pomůcek pro výuku matematiky
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel

Šulista Marek
Various approaches to one Problem of Combinatorics
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nýdl Václav

Šulista Marek
Akehurst Moore Gregory

E-learning Activities in the Course of English for Academic Purposes
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čermáková Anna

Šulista Marek
Identiifcation of Preferences of Target Groups of Population of Chosen Region Using Conjoint Analysis
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nýdl Václav

Šulista Marek
Akehurst Moore Gregory

Matematický seminář pro ekonomy - Mathematical Seminar for Economists
2008 KNIHA Skripta
Detail Šulista Marek
Nýdl Václav

Akehurst Moore Gregory

Úvod do finanční a pojistné matematiky - Introduction to Financial and Actuarial Mathematics
2008 KNIHA Skripta
Detail Šulista Marek
Biskup Roman

Remeš Radim

Implementace natrénované neuronové sítě
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nýdl Václav

Šulista Marek
White-Baravalle Gilliam V

Matematika II - Mathematics II (Matematická analýza - Mathematical Analysis)
2007 KNIHA Skripta
Detail Šulista Marek
Mathematical Presented in English and Psychological Tools
2007 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Biskup Roman

Šulista Marek
Přijímací zkoušky jako první stupeň výuky "matematických" předmětů
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 45 z 45

MENU