Milota Josef, RNDr.

Fields of Interest

  • Information Systems
  • Development in Era Resonance

Education

  • 1988 – 1991: Faculty of Arts, Charles University in Prague, Methods of Applied Social Psychology
  • 1984: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, academic degree of RNDr.
  • 1978 – 1983: Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, System Theory, specialisation Mathematical Structures

Activities


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ADIS1 Analysis and Design of IS 1 KMI Ano Ano
ADIS2 Analysis and Design of IS 2 KMI Ano Ano
ANIS1 Analýza a návrh IS 1 KMI Ano Ano
KANS1 Analýza a návrh IS 1 KMI Ano Ano
ANIS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano Ano
KANS2 Analýza a návrh IS 2 KMI Ano Ano
OPDIS Business Information Systems KMI Ano Ano
OBIS1 Business Information Systems 1 KMI Ano Ano
OOOP Fundamentals of Software Engineering KMI Ano
ITSP IT služby a provoz informačních systémů KMI Ano
KITSP IT služby a provoz informačních systémů KMI Ano
IZS Informační a znalostní systémy KMI Ano Ano
KMZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
MZI Metody zpracování informací KMI Ano Ano
KMZI2 Metody zpracování informací II KMI Ano
MZI2 Metody zpracování informací II KMI Ano Ano
KPDIS Podnikové informační systémy KMI Ano
KPDS1 Podnikové informační systémy KMI Ano Ano
PDIS Podnikové informační systémy KMI Ano Ano
PDIS1 Podnikové informační systémy KMI Ano Ano
KPGJA Programování v jazyce Java KMI Ano Ano Ano
PGJA Programování v jazyce Java KMI Ano Ano Ano
KPIS Projektování informačních systémů KMI Ano Ano
PIS Projektování informačních systémů KMI Ano Ano
PIS2 Projektování informačních systémů II KMI Ano Ano
TISIT Trendy IS/IT KMI Ano Ano
KOOP Základy softwarového inženýrství KMI Ano
OOP Základy softwarového inženýrství KMI Ano
KZZD Získávání znalostí z databází KMI Ano Ano
ZZD Získávání znalostí z databází KMI Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Zkušenosti s virtualizačním nástrojem Promox ve výuce
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Hanzal Petr
Milota Josef
Plánování projektu simplexovou metodou
2016 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Milota Josef
Počítačová gramotnost
2016 OSTATNÍ Rozhovor
Detail Marek Jan
Milota Josef
Zkušenosti s nasazením a provozem OpenIDM na JU v Č. Budějovicích
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Použití virtualizačního nástroje Proxmox ve výuce
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Remeš Radim
Beránek Ladislav
Milota Josef
Projektování informačních systémů - přechod na software
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milota Josef
Efektivní spamování pomocí Plone
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milota Josef
Informační podpora interní grantové agentury JU
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milota Josef
GrantAgency - Plone produkt pro webovou podporu grantové agentury
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kašpar J
Milota Josef
IT portál Jihočeské univerzity
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milota Josef
Rozvoj informačních a komunikačních technologií na JU
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Milota Josef
Koutný J
Trable s organizační strukturou na JU
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Milota Josef
Webová podpora interní grantové agentury
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 13 z 13