Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KDIIA Discrete Mathematics II KMI Ano Ano
KDMII Diskrétní matematika II KMI Ano Ano
DS Diskrétní struktury KMI Ano Ano
MAT Matematika KMI Ano Ano
QZMAT Matematika KMI Ano Ano
ZMAT Matematika KMI Ano Ano
KMATI Matematika I KMI Ano Ano
MATEA Matematika I KMI Ano Ano
MATI Matematika I KMI Ano Ano Ano
KMTII Matematika II KMI Ano Ano
MATEB Matematika II KMI Ano Ano
MATII Matematika II KMI Ano Ano Ano
MAT3 Matematika III KMI Ano Ano Ano
KMATE Matematika pro ekonomy KMI Ano Ano
MATE Matematika pro ekonomy KMI Ano Ano
KMATA Mathematics I KMI Ano Ano
MATIA Mathematics I KMI Ano Ano
YMATI Mathematics I KMI Ano Ano
KMIIA Mathematics II KMI Ano Ano
MAIIA Mathematics II KMI Ano Ano
MAT3A Mathematics III KMI Ano Ano
YMAT3 Mathematics III KMI Ano
OA Operační analýza KMI Ano