Courses

Code Name WS SS
PCC .NET Platform Applications Development
KPCC .NET Platform Applications Development
OPCC .NET Platform Applications Development
POJM Actuarial Mathematics
DBS2 Advanced Database Systems
KDS1A Algorithms and Data Structure 1
ADS1A Algorithms and Data Structure 1
KADS2 Algorithms and Data Structure 2
KADS1 Algorithms and data structure 1
ADS1 Algorithms and data structure 1
KANS1 Analysis and Design of IS 1
ANIS1 Analysis and Design of IS 1
ADIS1 Analysis and Design of IS 1
ANIS2 Analysis and Design of IS 2
KANS2 Analysis and Design of IS 2
ADIS2 Analysis and Design of IS 2
BZVT Aplication of Computer Technology
B1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
BP1 Bachelor´s Diploma Thesis 1
B2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
BP2 Bachelor´s Diploma Thesis 2
CZDG Basic Demography
ZDG Basic Demography
KZDG Basic Demography
CPG Basic Programming
KZPG Basic Programming
PG Basic Programming
OZPG Basic Programming
ZPG Basic Programming
ZEG Basics of Economic Geography
MINFA Business Informatics 1
YMINF Business Informatics 1
KMIFA Business Informatics 1
PDIS Business Information Systems
OPDIS Business Information Systems
PDIS1 Business Information Systems
KPDIS Business Information Systems
OBIS1 Business Information Systems
KPDS1 Business Information Systems
PDIS2 Business Information Systems 2
CPIS2 Business Information Systems 2
CPDIS Business Information Systems 2
KPDS2 Business Information Systems II
BI Business Inteligence
OBI Business Inteligence
CBI Business Inteligence
KBI Business Inteligence
VSM Chosen Statistical Methods
KPS Computer Networks
YTSPP Creation and SW Support for Projects
ODBS1 Database Systems 1
DBS1 Database Systems 1
KDBS1 Database Systems 1
KDBS2 Database Systems 2
ODBS2 Database Systems 2
ZZD Datamining
KZZD Datamining
SCHMO Decision Models II
DMA Demographic Methods and Analyses
KDMA Demographic Methods and Analyses
VPAMS Development of enterprise apps on MS
YDMI Discrete Mathematics 1
DMIA Discrete Mathematics 1
DMI Discrete Mathematics 1
KDMI Discrete Mathematics 1
DMII Discrete Mathematics 2
DMIIA Discrete Mathematics 2
YDMII Discrete Mathematics 2
KDMIA Discrete Mathematics I
KDMII Discrete Mathematics II
KDIIA Discrete Mathematics II
DSA Discrete Structures
DS Discrete Structures
POIA E-Business and E-Commerce
YEBS E-business
POIN E-commerce
KPOI E-commerce
POI E-commerce
CENM Econometrics
YENM Econometrics
ENM Econometrics
KENM Econometrics
EGA Economic Geography
CEG Economic Geography
EG Economic Geography
KEGA Economic Geography
KEG Economic Geography
BZEKI Economic Informatics
EPUB Electronic Publishing
OEPUB Electronic Publishing
KEPUB Electronic Publishing
VTEFM Entrance test in English
YFINM Financial Mathematics
KFNMA Financial Mathematics
FINM Financial Mathematics
CFINM Financial Mathematics
KFINM Financial Mathematics
FINMA Financial Mathematics
FRD Financial Risk and Derivatives
FPMAT Financial and Insurance Mathematics
KFPMA Financial and Insurance Mathematics
KAFPM Finanční a poj. matematika (anglicky)
CZPIS Foundations of Business IS
ZPIS Foundations of Business IS
OOP Fundamentals of Software Engineering
KOOP Fundamentals of Software Engineering
OOOP Fundamentals of Software Engineering
KGIS1 Geographic Information Systems 1
CGIS1 Geographic Information Systems 1
OGIS1 Geographic Information Systems 1
GIS1 Geographic Information Systems 1
GIS2 Geographic Information Systems 2
KGIS2 Geographic Information Systems 2
CGIS2 Geographic Information Systems 2
GCR Geography of Tourism
GCRK Geography of Tourism
CGCR Geography of Tourism
ISPA IS podniku a architektura IS
TISIT IS/IT Trends
ITSP IT Services and Operation of IS
OITS IT Services and Operations of IS
KITSP IT services and operation of IS
QINF Informatics
INF Informatics
INFB Informatics 2
YIMM2 Information Management Methods
YIMM Information Management Methods
KIMM Information Management Methods
IMM Information Management Methods
IMM2 Information Management Methods
PIS Information Systems Design
PIS2 Information Systems Design 2
KPIS Information Systems Projecting
KBIS Information Systems Security
OBIS Information Systems Security
BIS Information Systems Security
PS Information and Communication Networks
OPS Information and Communication Networks
IZS Information and Knowledge Systems
PINS Inteligent Systems Principles
KUUI Introduction to Artificial Intelligence
UUI Introduction to Artificial Intelligence
JA Languages and Automata
YLA Languages and Automata
LA Languages and Automata
VSPR Levelling Seminar in Probability
OVMS Levelling seminar in Mathematics
VMS Levelling seminar in Mathematics
VSP Levelling seminar in Programming
OVSP Levelling seminar in Programming
CMIF Managerial Informatics
KMINF Managerial Informatics
MINF Managerial Informatics 1
MIF Managerial Informatics 1
MINF2 Managerial Informatics 2
MSPP Managerial Simulations of Business
KMIF2 Manažerská informatika 2
CMIF2 Manažerská informatika 2
DT Master´s Diploma Thesis
BT1 Master´s Diploma Thesis 1
DIP1 Master´s Diploma Thesis 1
DPN1 Master´s Diploma Thesis 1
DT1 Master´s Diploma Thesis 1
DP1 Master´s Diploma Thesis 1
BT2 Master´s Diploma Thesis 2
DIP2 Master´s Diploma Thesis 2
DT2 Master´s Diploma Thesis 2
DP2 Master´s Diploma Thesis 2
DPN2 Master´s Diploma Thesis 2
MMO Mathematical Modelling
MAT3 Mathematical Principles in Informatics
YMAT3 Mathematical Principles in Informatics
QZMAT Mathematics
ZMAT Mathematics
KMATI Mathematics 1
MATEA Mathematics 1
M1 Mathematics 1
CM1 Mathematics 1
MATI Mathematics 1
M1A Mathematics 1
YMATI Mathematics 1
MATIA Mathematics 1
M2A Mathematics 2
MATEB Mathematics 2
CM2 Mathematics 2
MAIIA Mathematics 2
M2 Mathematics 2
YMAII Mathematics 2
MATII Mathematics 2
MAT3A Mathematics 3
KMATA Mathematics I
KMTII Mathematics II
KMIIA Mathematics II
KMATE Mathematics for Economists
MAEN1 Mathematics in English and CLIL 1
MAEN2 Mathematics in English and CLIL 2
DMSWA Methodology of Scientific Work
KMZI Methods of Information Processing
CMZI1 Methods of Information Processing
MZI Methods of Information Processing 1
MZI1 Methods of Information Processing 1
MZI2 Methods of Information Processing 2
KMZI2 Methods of Information Processing II
MVVM Methods of Public Opinion Research
KMVVM Methods of Public Opinion Research
KMDAX Microsoft Dynamics Ax
MDAX Microsoft Dynamics Ax
OMDAX Microsoft Dynamics Ax
RM Models of Decision Theory
YMDT Models of Decision Theory
CRM1 Models of Decision Theory
MDT1 Models of Decision Theory
MDT Models of Decision Theory
RM1 Models of Decision Theory
KMDT Models of Decision Theory
KRM Models of Decision Theory
KOSY1 Operating Systems 1
OOSY1 Operating Systems 1
OSY1 Operating Systems 1
KOSY2 Operating Systems 2
OSY2 Operating Systems 2
OAA Operation Research
OA Operation Research
OVA Operation Research
OV Operation Research
COV Operational Analysis
KOA Operational Analysis
CPOJM Pojistná matematika
KPOJM Pojistná matematika
KPRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PRSM Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
PGJA Programming in Java
KPGJA Programming in Java
KMR Quantitative Methods in Decision-Making
DKME Quantitative Methods in Economy
DKMEA Quantitative Methods in Economy
KSTAR Regional Statistics
STATR Regional Statistics
REPMA Revision of Secondary-level Mathematics
BZAE SFE Analysis of Economic Data and Decisi
BZAER SFE Analysis of Economic Data and Decisi
BZECI SFE Economic Informatics
BZEK SFE Econonomic Informatics
BFPM SFE Financial and Actuarial Mathematics
BFCPM SFE Financial and Actuarial Mathematics
BZINF SFE Informatics
BZIFA SFE Informatics
SZIS SFE Information Systems
SZIPR SFE Information Systems
SZIS1 SFE Information Systems
SZKE SFE Quantitative Methods in Economy
SZKEN SFE Quantitative Methods in Economy
SZKER SFE Quantitative Methods in Economy
SZIT SZZ Informační technologie
SZKM SZZ Kvantitativní metody
BZRA SZZ Regionální analýza - Analytik ve VS
SZSI SZZ Softwarové inženýrství
BZSTA SZZ Statistická analýza
SZSE SZZ Statistické metody v ekonomii
SZTZI SZZ Teoretické základy informatiky
KSKJ Scripting Languages
SKJ Scripting Languages
YSCEV Stat. Comp. Envir. and Visualisation
OSMMA Stat. Methods - Marketing Applications
KSMAC Statistic Modelling and Time Series
SMAC Statistic Modelling and Time Series
YSMAC Statistic Modelling and Time Series
CSMAC Statistic Modelling and Time Series
SVV Statistical Comp. Env. and Visualization
YSTMA Statistical Methods - Marketing Appl.
STMA Statistical Methods - Marketing Appl.
KSTAE Statistical Methods in Economics
STATE Statistical Methods in Economics
CSTAE Statistical Methods in Economics
KSTMA Statistické metody - marketing. aplikace
KSVV Statistické výp. prostředí a vizualizace
SME Stochastic Models in Economy
SRIS Strategy and Managament of IS
KTPP Technical Tools and IS Infrastructure
TPP Technical Tools and IS Infrastructure
OTPP Technical Tools and IS Infrastructure
TPS Theories of Probability and Statistics
TPSA Theories of Probability and Statistics
YTPS Theories of Probability and Statistics
KTPS Theories of Probability and Statistics
KTPSA Theories of Probability and Statistics
CTS1 Theory of Probability and Statistics 1
YTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS1 Theory of Probability and Statistics 1
OTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS1A Theory of Probability and Statistics 1
TS1A Theory of Probability and Statistics 1
KTPS1 Theory of Probability and Statistics 1
KPS1A Theory of Probability and Statistics 1
TS1 Theory of Probability and Statistics 1
TPS2A Theory of Probability and Statistics 2
CTS2 Theory of Probability and Statistics 2
YTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
OTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
TS2 Theory of Probability and Statistics 2
TS2A Theory of Probability and Statistics 2
KPS2A Theory of Probability and Statistics 2
TPS2 Theory of Probability and Statistics 2
KTPS2 Theory of Probability and Statistics 2
TSPP Tvorba a softwarová podpora projektů
KVSP Vyrovnávací seminář z programování
VS Vyčíslitelnost a složitost
VWF Web apps with frameworks development
TWSA Website Creation and Design
TWA Website Creation and Design
KTWSA Website Creation and Design
YTWSA Website Creation and Design
OTWSA Website Creation and Design
OXML XML - Markup Languages Theory and Pract.
KXML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
XML XML - Teorie a praxe značkovacích jazyků
ZIV Zpracování informací ve vědě