SFE Economics

Zkratka předmětu KEN/SZOEK
Název předmětu SFE Economics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/SZOEK
Název SFE Economics
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/OMIE2, KEN/OMAE2
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Objective of the state exam is to test knowledge in the field advance economics (macroeconomics II an microeconomics II)

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Oral exam.

Obsah

Topics of exam:
1. Theory of consumer behaviour
2. Theory of Production in the Short-Run and the Long-Run;
3. Perfect Competition; Imperfect Market Structures and the Price Discrimination4. Applications of Game Theory
5. Edgeworth Box-Diagrams and General Equilibrium Theory
6. Determination of Equilibrium Value of Income in Two, Three and Four Sectoral Economy
7. IS - LM Analysis
8. Exchange Rates, Capital Nobility in Under Floating Exchange Rates a Under Fixed Exchange Rates; Balance of Payments
9. Neoclasics Model of Economics Growth, Theory of Endogenous Growth
10. Consumption Function
11. Aggregate Demand
12. Aggregate Supply

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

There is 2 prerequisite for the state exam economics - microeconomics II a macroeconomics II

Získané způsobilosti

Students understand the advance principles of Economics.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • McCLOSKEY, D.N. Aplikovaná teorie ceny. Praha, SNP, 1993.
  • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
  • MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný, 2001.
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF