Regional Management

Zkratka předmětu KEN/RM
Název předmětu Regional Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/RM
Název Regional Management
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KRM/RM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to provide students with introductory knowledge to be able to understand regional management in the system and process context in relation to the issue of regional economic development. Specific attention will be paid also to the integration of the EU institutions and bodies, regional and international policy of the EU, relations of regional development and impacts of the single currency, the reasons for the emergence of regional policy, EU regional policy and its global impact on the environment, with further development in the field of economy and conditions for further regional development.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Seminar papers will focus on selected topics of Regional management. The range will be determined by the chosen topic. The work will be processed through targeted studies with subsequent presentation and defense, and consulted at specified seminars.

Examination Requirements:


Type of examination:

100 % - written

At the examination, the students demonstrate knowledge of the basic themes of regional management, regional development policy, context of EU economic policies, as well as the ability to orientate themselves in main policy instruments and other financial sources.

Obsah

Lectures:
1. Introduction to the course.
2. Regional economy and its differences compared to the national economy.
3. Regional development and its tools.- macroeconomic, microeconomic and other instruments of regional policy.
4. Regional Policy.
5. Regional Management in the CR.
6. Regional Management - strategic management and planning, its importance, objectives and procedures.
7. Forms of regional management - specific forms of regions, functioning and financing.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge.

Získané způsobilosti

Student will acquire basic knowledge on the principles of the EU regionaly policy and regional management. He will know the legislative, strategic and financial instruments filling these priorities and the role of particular stake-holders at different levels.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Handbook on Project Cycle Management of Development Projects. 2018. ISBN 978-80-213-2881-5.
  • Foret, M. (2013). Management in the regional development (Issue 1st). Brno: Mendel University in Brno.
  • Why Regional Development matters for Europe s Economic Future.
  • Baron, M., Ochojski, A., & Polko, A. (2014). Economics and strategic management of local public services in Central Europe: towards multidisciplinary analysis of infrastructure and service costs. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF