Agritourism

Zkratka předmětu KEN/OAGT
Název předmětu Agritourism
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/OAGT
Název Agritourism
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KRM/OAGT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The main aim of the subject is to introduce agritourism as a form of rural tourism and to show its importance for multifunctional agriculture and rural development of the regions. Forms of agritourism and supporting organizations in the Czech Republic and in the EU. Green tourism, rural tourism and legislation for running such a business, arts of development support of agritourism in the Czech Republic, ECEAT as a supporting organization in the Czech Republic and in Europe, marketing measures used in agritourism, product policy. Practical part is connected with excursions in selected firms, cooperation with experts from the Ministry of Agriculture and from the Ministry of Regional Development.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Successful presentation of seminar work (themes: business plan, project for obtaining a grant).
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination Requirements:
Final examination - written test (more than 50 % correct answers) and oral examination.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

Lectures:
Running an agrotouristic farm:
1 - introduction to the course, assignments; basic terminology;
2 - agrotouristic offer and its regulation/legislation;
3 - business plan;
4 - human resources management in agrotourism;
5 - marketing of agroturistic offer;
6 - yield management;
7 - accommodation, beverage and other activities and their organization;
8 - operational management;
9 - special services (event planning, animation, seasonal offers).

Quality management:
10 - classification, certification;
11 - networking, HACCP, normalization;
Integration of offers in destination management and marketing;
12 - destination management;
13 - 14 state and community support, projecting.

Seminars:
1 - guest typology case studies;
2 - seminar work assignment;
3 - testing and training of creative skills;
4 - business plan - case studies;
5 - calculation of services in chosen farms;
6 - special support programmes of agrotourism services;
7 - price calculation;
8 - communication and presentation skills - theoretical preparation;
9 - excursion in chosen farm;
10 - 14 presentation and evaluation of seminar works.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge

Získané způsobilosti

Students will understand the basic principles of entrepreneurship in agritourism, they will be able to create business plan, invent a suitable marketing-mix and complete event projects and calculations of service offer.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Cvičící: RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Buckley R., - Weaver, D. B. - Pickering, C. Nature-Based Tourism, Environment and Land Management. 2008. ISBN 9781845934552.
  • Šimková, E. Sustainability in Tourism and Rural Areas. Hradec Králové: Gaudeamus., 2013. ISBN ISBN 978-80-7435-.
  • GOELDNER, Ch., RITCHIE, B. Tourism: principles, practices, philosophies. Hoboken: Wiley., 2009.
  • GOELDNER, Ch., & RITCHIE, B. Tourism: principles, practices, philosophies. Hoboken: Wiley, 2009. ISBN 13: 978-047008459.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF