Interregional Co-operation I

Zkratka předmětu KEN/ICI
Název předmětu Interregional Co-operation I
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/ICI
Název Interregional Co-operation I
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět UEP/ICI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou regionů v Evropě, jejich spoluprací a možnými resp. již existujícími společnými mezinárodními projekty. Díky zaměření na různé regionální úrovně v rámci Evropské unie budou studenti schopni nalézat vhodné náměty pro projekty, zhodnotit jejich potenciál, připravit je a také nalézt odpovídající finanční zdroje. Studenti získají teoretický základ pro oblast regionálního managementu a projektového řízení, doplněný o tvorbu a techniku tvorby projektů pro konkrétní potřeby rozvoje.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu a zkoušce:
Požadavky k zápočtu:
Vypracování seminární práce (komparace regionů, projektová dokumentace k čerpání dotace apod.)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení agroturistických služeb.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

- základní pojmy a terminologie
- Evropská regionální politika (cíle, financování, vládní vs. regionální politiky, politika EU, atd.
- různé přístupy k regionálním politikám
- hráči v regionální spolupráci: firmy, zaměstnanci, nevládní organizace, atd.
Hodnocení projektů, tvorba projektů

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

všeobecné znalosti

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům řízení podniků poskytujících služby, jsou schopni hodnotit přeshraniční projekty, vypracovat projektovou dokumentaci, sestavovat podnikatelské plány a kalkulovat je.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
  • Přednášející: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Literatura
  • EDWARDS. Regional and urban economics and economic development: theory and methods. Auerbach, 2007. ISBN 0-8493-8317-x.
  • Cooke. Regional knowledge economies: markets, clusters and inovation. Cheltenham, 2009. ISBN 978-1-84542-529-6.
  • KARLSSON. New directions in regional economics development. Berlin, 2009. ISBN 978-3-642-01016-3.
Vyučovací metody

Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Esej

Stáhnout jako PDF