Development and management of projects

Zkratka předmětu KEN/DMERP
Název předmětu Development and management of projects
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/DMERP
Název Development and management of EU and regional projects
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KRM/DMERP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The content of this state final exam corresponds to the knowledge and skills and general competencies acquired within the first semester of study. Students prove their ability to develop a project idea and framework prepare a project plan, and identify critical points of runing it, including the knowledge of running and controlling a project, application for public funding.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Written exam.

Obsah

1. General aspects of preparing and running projects
2. Working in a team project
3. Preparing project application for EU or other public funding programmes
4. Dissemination and optimization
5. Strategic development of projects
6. Lobbying in the EU countries
7. EU institutions
8. EU policies and actions
9. EU cooperation policy
10. EU national and regional funding
11. EU national and regional funding
12. Territorial resources for regional economies

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Completing of all subjects from the study plan.

Získané způsobilosti

The students understand the principles of the subject.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • FORET, Miroslav. Management in the regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-807-3.
  • FORET, Miroslav a Silvia MEGYESIOVÁ. Marketing research in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-774-8.
  • BLAKELY, Edward James a Nancey Green LEIGH. Planning local economic development: theory and practice. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 978-1-4129-6093-9.
  • Pinto, J. K. Project Management: Achieving Competitive Advantage. 2015.
  • STIMSON, R, Roger STOUGH a Brian H ROBERTS. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-34826-3.
  • Morris, P. W., Pinto, J. K., & Söderlund, J. (Eds.). The Oxford handbook of project management. Oxford University Press., 2011.
  • Padovano, F. The politics and economics of regional transfers: decentralization, interregional redistribution and income convergence. Cheltenham: Elgar, 2007.
  • Dziewulska, A. (Ed.). Practitioners Advice On EU project Management. Centre for Europe, University of Warsaw., 2012.
  • Bosch Roca, N., Espasa, M., & Solé Ollé, A. The political economy of inter-regional fiscal flows: measurement, determinants and effects on country stability. Northampton: Edward Elgar, 2010.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF