Firma 2

Zkratka předmětu KEN/CF2
Název předmětu Firma 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KEN/CF2
Název Firma 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/F2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšně obhájená výroční zpráva a videoprezentace před komisí složenou z vyučujících a odborníků z praxe. Nejlepší týmy se svými podnikatelskými záměry se zúčastní soutěže Invest Day.

Obsah

Témata cvičení:
1. Seznámení studentů s náplní předmětu
2. Seznámení se strukturou výroční zprávy
3. Konzultace výroční zprávy
4. Vedení účetní evidence a sestavování účetních výkazů
5. Konzultace se studenty v týmech
6. Návod na zpracování videoprezentace (marketingová komunikace produktu)
7. Konzultace se studenty v týmech
8. Hodnocení výkonnosti podniku
9. Konzultace se studenty v týmech
10. Diskuze s odborníkem z praxe
11. Exkurze studentů do JAIP
12. Prezentace výroční zprávy
13. Představení videoprezentací zpracovaných v týmech
14. Závěrečné zhodnocení podnikatelských záměrů před zástupci firem a vedení fakulty

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Monika Maříková, Ph.D., Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Praktická výuka

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF