Alina Jiří, Ing., Ph.D.

Specialisation:

  • Microeconomics 1
  • Microeconomics 2
  • Macroeconomics 1

 

Research specialisation:

  • Transport and regional growth and development
  • Transport externalities

 

Offered courses  for Erasmus students

Basis of Economics KEN/ ZE 5 S
Macroeconomics I KEN/ MAE1 6 S
Microeconomics I KEN/ MIE1 6 W,

Microeconomics II KEN/ MIE1 6 W,

International students information:

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano
EC Economics KEN Ano Ano
YMAE1 Macroeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMAE2 Macroeconomics II KEN Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano Ano
CMA1 Makroekonomie 1 KEN Ano
MAF1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano
YMIE1 Microeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
MIF1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Šetek Jaroslav
...
Circular economics, Industry 4.0 and population aging
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Economic affiliations of Smart Region technologies in support of the development of its passenger transport
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Alina Jiří
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
...
The Capital Intensity and Labour Productivity in Waste Companies
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
McGrath Richard Dion
Faltová Leitmanová Ivana
...
USING CONSTRAINTS IN FREIGHT VOLUME TO IDENTIFY REGIONAL NEEDS FOR ROADWAY INFRASTRUCTURE
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Zeman Petr
Alina Jiří
Analysis of the Financial Indicators in the Enterprises Affected by Industry 4.0
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vlčková Miroslava
...
ECONOMIC DIMENSION OF AGING OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bromová Michaela
Microeconomic belongings of the circular and social economy in the region
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bajer David
RETIREMENT AGE IN THE CONTEXT OF PUBLIC FINANCE IMPLICATIONS
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Poláčková Eliška
Connections of the Public Sector with the Health Literacy of the Population
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Plachá Veronika
Privatization in theoretical concepts and the reality of economic policy on the example of the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Petrách Filip
...
Standardní text z mikroekonomie pro bakalářský stupeň
2018 KNIHA Učebnice
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
The dimension of the theory of the value of human life in public sector economics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Consignment stock concept and its information resources in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vovsová Petra
Poverty and social exclusion in the kontext of extremism in the contemporary society
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
Alina Jiří
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hálová Pavlína
Alina Jiří
Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Analýza vhodnosti implementace systému Carpool ve vybraném regionu
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Volek Tomáš
IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Externí náklady spojené s dopravními nehodami
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
The models of calculation of external cost from road traffic accidents
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Petrách Filip
Analýza vhodnosti implementace systémů podpory mobility – v kontextu udržitelného rozvoje
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
Alina Jiří
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Multimediální podpora výuky ekonomie na ekonomické fakultě jihočeské univerzity
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
CAR-SHARING SYSTÉM V KONTEXTU MANAGEMENTU MOBILITY
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
MODEL VÝPOČTU OPTIMÁLNÍ INTENZITY NA SILNICÍCH I. TŘÍD JIHOČESKÉHO KRAJE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 45 z 45

Řešitel projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu