Alina Jiří, Ing., Ph.D.

Specialisation:

  • Microeconomics 1
  • Microeconomics 2
  • Macroeconomics 1

 

Research specialisation:

  • Transport and regional growth and development
  • Transport externalities

 

Offered courses  for Erasmus students

Basis of Economics KEN/ ZE 5 S
Macroeconomics I KEN/ MAE1 6 S
Microeconomics I KEN/ MIE1 6 W,

Microeconomics II KEN/ MIE1 6 W,

International students information:

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DMAN Dopravní management KŘE Ano Ano
EC Economics KEN Ano Ano
YMAE1 Macroeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMAE2 Macroeconomics II KEN Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano Ano
CMA1 Makroekonomie 1 KEN Ano
MAF1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano
YMIE1 Microeconomics I KEN Ano Ano Ano
OMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
MIF1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu