Šetek Jaroslav, Ing., Ph.D.

Specialization:

  Economy of non-profit organizations
Economy to national security
Economy Human Resources Management
 
Teaching:

• Teaching Economics (Microeconomics 1, Macroeconomics 1), (Faculty of Economics)
• Teaching social policy; Economy management and funding of non-profit organizations (Faculty of Theology)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DBIN1 Diplomový seminář 1 KTEO Ano
DBIN2 Diplomový seminář 2 KTEO Ano
ENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano Ano
KENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano
FUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
KFUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
HPSM Historický proud světového ekon. myšlení KEN Ano Ano
CHPSM Historický proud světového ekon. myšlení KEN Ano Ano
HP Hospodářská politika KEN Ano Ano
CHP Hospodářská politika KEN Ano
KHP Hospodářská politika KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano
CMA1 Makroekonomie 1 KEN Ano
MAF1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
KMET3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
METS3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
KMET4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
METS4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano
MIF1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KNNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
NNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
PSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
KPPP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano
PPSP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano Ano
BABVN Seminář k bakalářské práci KTEO Ano
KSPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano
SPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano Ano
KSP4S Sociální práce se seniory KCHP Ano
KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
NTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
VEŘ Veřejná ekonomika a veřejná správa KCHP Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Širůček Pavel
Šetek Jaroslav
Bernard Bolzano - Utopian Visionary
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Šetek Jaroslav
...
Circular economics, Industry 4.0 and population aging
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Economic affiliations of Smart Region technologies in support of the development of its passenger transport
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav
Integrating the social and circular economy at the onset of the Industry 4.0
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Šetek Jaroslav
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Šetek Jaroslav
Alfred Marshall - Spiritual father of microeconomic theory
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vlčková Miroslava
...
ECONOMIC DIMENSION OF AGING OF THE POPULATION ON THE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
IRVING FISHER - a mathematician in the flow of economic thinking
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
MICROECONOMIC AND MACROECONOMIC ASPECTS OF THE DIMENSION OF HEALTH LITERACY AS A DETERMINANT OF HUMAN CAPITAL
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bromová Michaela
Microeconomic belongings of the circular and social economy in the region
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Bajer David
RETIREMENT AGE IN THE CONTEXT OF PUBLIC FINANCE IMPLICATIONS
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Význam pomáhajících profesionálů z pohledu vývoje ekonomických teorií
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Amortization of human capital and retirement age
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Šetek Jaroslav
Poláčková Eliška
Connections of the Public Sector with the Health Literacy of the Population
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Economic aspects of cybercrime in the global dimension
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Gary Stanley Becker, the spiritual father of imperial economic thought
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Plachá Veronika
Privatization in theoretical concepts and the reality of economic policy on the example of the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Rosa Luxemburg in the historical trend of economic thinking
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Standardní text z mikroekonomie pro bakalářský stupeň
2018 KNIHA Učebnice
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
The dimension of the theory of the value of human life in public sector economics
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Joan Robinson in the Historical Trend of World Economic Thought
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
National security in the context of the global economy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Vovsová Petra
Poverty and social exclusion in the kontext of extremism in the contemporary society
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Šetek Jaroslav
Práce pomáhajících profesí v dimenzi ekonomické teorie
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
The paradigm of the work of helping professions in the dimension of economic theory
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Šetek Jaroslav
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Aktivní služba ve veřejném sektoru
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Filozofický kontext skupinového zla národní terorismus
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Komparace amortizace lidského kapitálu ve služebních poměrech
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Lidský kapitál ve službách organizovaného zločinu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
New Features in Respect of the Economy and Security in the early 21st Century
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Princip tzv. profesní invalidity a snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu u horníků
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alice Masaryková – významná osobnost české sociální práce a rozvoje občanské společnosti, aktivistka v ženském sociálním hnutí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Aspekty peněz v předmětu zájmu zločinu a válečného bojového prostředku
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Příprava služebního zákona a ekonomické aspekty zaměstnávání vysloužilců ve státní správě
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Zákon o státní službě a zaměstnávání příjemců výsluhových náležitostí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty občanské společnosti
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty provázanosti organizovaného zločinu a terorismu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty skupinového zla v maritimním prostoru
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Pozice Československa (České republiky) v ekonomických souvislostech s produkcí a mezinárodním obchodem se zbraněmi ve světovém hospodářství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 45 z 45