Šetek Jaroslav, Ing., Ph.D.

Specialization:

  Economy of non-profit organizations
Economy to national security
Economy Human Resources Management
 
Teaching:

• Teaching Economics (Microeconomics 1, Macroeconomics 1), (Faculty of Economics)
• Teaching social policy; Economy management and funding of non-profit organizations (Faculty of Theology)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DBIN1 Diplomový seminář 1 KTEO Ano
DBIN2 Diplomový seminář 2 KTEO Ano
ENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano Ano
KENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano
FUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
KFUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
HPSM Historický proud světového ekon. myšlení KEN Ano Ano
CHPSM Historický proud světového ekon. myšlení KEN Ano Ano
HP Hospodářská politika KEN Ano Ano
CHP Hospodářská politika KEN Ano
KHP Hospodářská politika KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano
CMA1 Makroekonomie 1 KEN Ano
MAF1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
KMET3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
METS3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
KMET4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
METS4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano
MIF1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KNNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
NNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
PSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
KPPP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano
PPSP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano Ano
BABVN Seminář k bakalářské práci KTEO Ano
KSPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano
SPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano Ano
KSP4S Sociální práce se seniory KCHP Ano
KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
NTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
VEŘ Veřejná ekonomika a veřejná správa KCHP Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano