Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing.

Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing.

My webpage

http://www2.ef.jcu.cz/~parmova/

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OAGT Agritourism KEN Ano Ano Ano
YAGT Agritourism KEN Ano Ano Ano
AT Agritourism KKM Ano Ano
AGT Agroturismus KEN Ano Ano Ano
KAGT Agroturistika KEN Ano Ano
AGTUR Agroturistika KKM Ano Ano Ano
QAGTU Agroturistika KKM Ano Ano
DMERP Development and management of projects KEN Ano
DMERP Development and management of projects KRM Ano
QUZB4 Didaktika ekonomických předmětů KPE Ano
UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I KEN Ano Ano Ano
UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II KEN Ano Ano
YEEU Economy of the European Union KEN Ano Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KEN Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KRM Ano
OMM International Marketing KOD Ano
ICI Interregional Co-operation I KEN Ano
ICI Interregional Co-operation I UEP Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KEN Ano Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KOD Ano Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KRM Ano Ano
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb KEN Ano Ano Ano
MHRS Management hotel. a restauračních služeb KEN Ano Ano Ano
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb KRM Ano Ano Ano
CMMO Management měst a obcí KEN Ano Ano
MMO Management měst a obcí KEN Ano Ano Ano
KMS Management of Services KEN Ano Ano Ano
YMS Management of Services KEN Ano Ano Ano
MS Management of Services KRM Ano Ano Ano
YMS Management of Services KRM Ano Ano Ano
MS Management of Services 1 KEN Ano Ano Ano
OMHRS Management of hotel and rest. services KEN Ano Ano Ano
CMM Mezinárodní marketing KOD Ano Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano Ano
RM Regional Management KEN Ano Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KEN Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KRM Ano Ano
KREM Regionální management KEN Ano Ano
REM Regionální management KEN Ano Ano
REMA Regionální management KEN Ano
REM Regionální management KRM Ano Ano
CRM1 Regionální management 1 KEN Ano Ano
RM1 Regionální management 1 KEN Ano Ano Ano
KREM2 Regionální management 2 KRM Ano
KREM1 Regionální management I KEN Ano Ano
REM1 Regionální management I KEN Ano Ano Ano
KREPR Regionální projektování KEN Ano Ano
REPR Regionální projektování KEN Ano Ano
RPD Regionální projektování KEN Ano
SZOEK SFE Economics KEN Ano
SZOMR SFE Marketing Management KOD Ano
SZOT SFE Tourism KOD Ano
SZOOB SFE Trade KOD Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KEN Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KRM Ano
VMF Využití a monitoring fondů EU KRM Ano
KRSB Řízení služeb KEN Ano Ano Ano Ano
RSB Řízení služeb KEN Ano Ano Ano Ano
RSB Řízení služeb KRM Ano Ano Ano Ano
CRS1 Řízení služeb 1 KEN Ano Ano
KRS Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
QRSA Řízení služeb 1 KEN Ano Ano
RS Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano Ano
RSA Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
RS1 Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
RS Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano Ano
RSA Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano
RS1 Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano
CRSVS Řízení služeb ve veřejné správě KEN Ano Ano
RSVS Řízení služeb ve veřejné správě KEN Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu