Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing.

Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing.

My webpage

http://www2.ef.jcu.cz/~parmova/

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OAGT Agritourism KEN Ano Ano Ano
YAGT Agritourism KEN Ano Ano Ano
AT Agritourism KKM Ano Ano
AGT Agroturismus KEN Ano Ano Ano
KAGT Agroturistika KEN Ano Ano
AGTUR Agroturistika KKM Ano Ano Ano
QAGTU Agroturistika KKM Ano Ano
DMERP Development and management of projects KEN Ano
DMERP Development and management of projects KRM Ano
QUZB4 Didaktika ekonomických předmětů KPE Ano
UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I KEN Ano Ano Ano
UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II KEN Ano Ano
YEEU Economy of the European Union KEN Ano Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KEN Ano
IRCOP Intercultural co-operation and projects KRM Ano
OMM International Marketing KOD Ano
ICI Interregional Co-operation I KEN Ano
ICI Interregional Co-operation I UEP Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KEN Ano Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KOD Ano Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KRM Ano Ano
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb KEN Ano Ano Ano
MHRS Management hotel. a restauračních služeb KEN Ano Ano Ano
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb KRM Ano Ano Ano
CMMO Management měst a obcí KEN Ano Ano
MMO Management měst a obcí KEN Ano Ano Ano
KMS Management of Services KEN Ano Ano Ano
YMS Management of Services KEN Ano Ano Ano
MS Management of Services KRM Ano Ano Ano
YMS Management of Services KRM Ano Ano Ano
MS Management of Services 1 KEN Ano Ano Ano
OMHRS Management of hotel and rest. services KEN Ano Ano Ano
CMM Mezinárodní marketing KOD Ano Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano Ano
RM Regional Management KEN Ano Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KEN Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KRM Ano Ano
KREM Regionální management KEN Ano Ano
REM Regionální management KEN Ano Ano
REMA Regionální management KEN Ano
REM Regionální management KRM Ano Ano
CRM1 Regionální management 1 KEN Ano Ano
RM1 Regionální management 1 KEN Ano Ano Ano
KREM2 Regionální management 2 KRM Ano
KREM1 Regionální management I KEN Ano Ano
REM1 Regionální management I KEN Ano Ano Ano
KREPR Regionální projektování KEN Ano Ano
REPR Regionální projektování KEN Ano Ano
RPD Regionální projektování KEN Ano
SZOEK SFE Economics KEN Ano
SZOMR SFE Marketing Management KOD Ano
SZOT SFE Tourism KOD Ano
SZOOB SFE Trade KOD Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KEN Ano
SEARP Socio-economic aspects of projects KRM Ano
VMF Využití a monitoring fondů EU KRM Ano
KRSB Řízení služeb KEN Ano Ano Ano Ano
RSB Řízení služeb KEN Ano Ano Ano Ano
RSB Řízení služeb KRM Ano Ano Ano Ano
CRS1 Řízení služeb 1 KEN Ano Ano
KRS Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
QRSA Řízení služeb 1 KEN Ano Ano
RS Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano Ano
RSA Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
RS1 Řízení služeb 1 KEN Ano Ano Ano
RS Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano Ano
RSA Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano
RS1 Řízení služeb 1 KRM Ano Ano Ano
CRSVS Řízení služeb ve veřejné správě KEN Ano Ano
RSVS Řízení služeb ve veřejné správě KEN Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Štemberková Růžena
Škodová Parmová Dagmar
Kuča Kamil
Best Practice in Technology Transfer on Selected Examples from the South Bohemian Region
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Bednářová Dagmar
Malé a střední podnikání
2020 KNIHA Učebnice
Detail Zografou Zoi
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
Managerial Accounting for Decision Making, Control and Implementations of Strategies in Multi - Productive Enterprises
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kislingerová Eva
Škodová Parmová Dagmar
New paradigm of circular economy
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Marešová Petra
Bureš Vladimír
Štemberková Růžena
...
Škodová Parmová Dagmar
Od výzkumu po využívání v praxi: Vše kolem transferu znalostí a technologií
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
Promoting the importance of Corporate Social Responsibility in the Management of Βusinesses
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Enz Christian
Škodová Parmová Dagmar
SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMMUNICATION CHANNELS FOR TOURISM PROVIDERS IN HOLIDAY REGIONS
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Jana
Škodová Parmová Dagmar
Case study: Czech service quality system - a tool for raising quality in services
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Wiesinger Sophie
Škodová Parmová Dagmar
Überwimmer Margarethe
Cross-Border Cooperations between Austria and the Czech-Republic: Experiences from the Past and Influencing Factors for Innovations
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tsiotas Dimitrios
Aspridis George
Gavardinas Ioannis
...
Škodová Parmová Dagmar
Gravity modeling in social science: the case of the commuting phenomenon in Greece
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regional policy and its financial instruments
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Pártlová Petra
...
BROWNFIELDY A INVESTORI V ČESKEJ REPUBLIKE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmíd Petr
Pecharová Emilie
Škodová Parmová Dagmar
Collisions of Animals With Road Vehicles in Traffic in the Czech Republic in Connection with Tourism – Analyses of Causes and Prevention
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Cross-border Regions as Supporting Structures for Raising Competitiveness in Europe
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Evaluation of LAGs in the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Dvořák Petr
...
GLOBALIZATION AND ECONOMIC CONDITIONS OF BROWNFIELDS REGENERATION IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Aspridis Georgios
Škodová Parmová Dagmar
...
Organizational and Functional Procedures of Innovative Product Design in the Greek Business Context
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Raising the Quality of Tourism Firms – Case study from the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
The Role of Corporate Social Responsibility in the Management of Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kulyk Victoriya
Škodová Parmová Dagmar
E-Business Development: The Comparative Study of The Czech Republic and The Ukraine
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Wiechmann Lisa
Kain Rostislav
European Cross-boarder Regions and Economic Competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profil návštěvníků Národního parku Šumava a jejich vztah k nabídkám šetrných forem turismu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profile Of Visitors in the National Park Šumava and their Attitude to Environmentally Friendly Tourism Offers
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Systemic approaches and development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Semos Anastasios
Mattas Konstadinos
...
Škodová Parmová Dagmar
The Application of SWOT-analysis in the Formulation of Income Growth Strategies of Greek Rural Households
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
Škodová Parmová Dagmar
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Škodová Parmová Dagmar
...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Banking Union and its Impacts on Czechia
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Škodová Parmová Dagmar
Central European Economies Competitiveness based on the Services for Entrepreneurs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
...
Škodová Parmová Dagmar
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Patta Efthimia
Koffas Stefanos
Sdrolias Labros
...
Škodová Parmová Dagmar
...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Žlábková Jana
Analýza nezaměstnanosti v regionech Jihočeský kraj a Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Škodová Parmová Dagmar
Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Aspridis Georgios
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Greek Small and Medium Size Enterprises (SMEs) and the Importance of Forming Wide and Competitive Dynamic Multinational Business Alliances
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Škodová Parmová Dagmar
Suchá Michaela
Řízení poradenských služeb v agrárním komplexu ČR
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Škodová Parmová Dagmar
Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele
2012 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Škodová Parmová Dagmar
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Škodová Parmová Dagmar
...
Classification Methods as a Tool for Discovering the Attributes with Influence on Modeled Socio-Economic Characteristic in the Studied Region
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
Classifications methods as a tool for discovering the attributes with influence on modells socio-economic characteristics in the studied region
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Cudlínová Eva
Diversification - the role of agriculture and non agricultural activities in rural regions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Diversification as a Factor for Sustainable Rural Development
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Employment in European rural areas as the indicator of sustainable development – case study from CR (2004-2009)
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Evaluation of state operated business services in chosen transitional economies in accordance to their competitiveness
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Škodová Parmová Dagmar
Evaluation of state operated services and economy competitiveness. Use of multidimensional scaling and SERVQUAL method
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Kukačka Vladislav
Škodová Parmová Dagmar
Pohybové aktivity a tělesná relaxace jako významná součást životního stylu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Škodová Parmová Dagmar
Služby pro podnikatele ve střední Evropě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 59 z 59

Řešitel projektu

Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu