Novotná Martina, Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OEP1 Business Economics KEN Ano Ano Ano
OHSS Economic and Social Statistics KEN Ano Ano Ano Ano
EA Ekonomická analýza KEN Ano
QEA Ekonomická analýza KEN Ano Ano
CEP Ekonomika podniku KEN Ano Ano
EP Ekonomika podniku KEN Ano Ano Ano
EP1 Ekonomika podniku KEN Ano Ano Ano
QEP1 Ekonomika podniku KEN Ano Ano
CF1 Firma 1 KŘE Ano Ano
F1 Firma 1 KŘE Ano Ano
CF2 Firma 2 KEN Ano Ano
F2 Firma 2 KEN Ano Ano
HSS Hospodářská a sociální statistika KEN Ano Ano Ano
CHSS Hospodářská a sociální statistika KEN Ano Ano Ano
KHSS Hospodářská a sociální statistika KEN Ano Ano
CKUR Komparace ukazatelů regionů KEN Ano Ano
KUR Komparace ukazatelů regionů KEN Ano Ano Ano
SPF2 Semestrální projekt - firma II KŘE Ano
SPF3 Semestrální projekt - firma III KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Štěpánová Kristýna
Capital labour ratio in agriculture in the context of business cycle in V4 countries
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
...
The Capital Intensity and Labour Productivity in Waste Companies
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
The Capital Intensity of Manufacturing Companies in Visegrad Countries
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
The influence of the economic cycle on forming business subjects
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Volek Tomáš
Novotná Martina
Factors introducing Industry 4.0 to SMEs
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Novotná Martina
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Zeman Radek
Labour Productivity and Competitiveness of SMEs in Food Industry
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
...
Material and Value Flows of Waste
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Novotná Martina
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Šimonová Michaela
Sharing economy and agricultural services
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
The Role of Sectoral Structure in the Regional Performance
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maříková Monika
Novotná Martina
Šmejkal Antonín
...
Drivers and Barriers of Entrepreneurship of Students
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Efficiency of production factors in the EU
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign ownership in smes and industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Novotná Martina
Volek Tomáš
Foreign Ownership in SMEs and Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Impact of R&D Expenditures on Labour Productivity Growth
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour Productivity and Technological Intensities of Small and Medium Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vrchota Jaroslav
Regional Disparities in Labour Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises in Manufacturing
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour market in the context of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Measurement of territorial units competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krejčová Jana
Odměňování a konkurenceschopnost odvětví
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Sectoral Variety in Innovations
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Sedláková Soňa
Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Novotná Martina
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour productivity as a factor of sector competitiveness
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Labour Productivity Growth of SMEs in Food Industry and Financing Sources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
Regionální produktivita práce v kontextu s inovačními aktivitami podniků ve zpracovatelském průmyslu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
The Significance of Farm Size in the Evaluation of Labour Productivity in Agriculture
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Efficiency of Production Factors and Financial Performance of Agricultural Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Gross Value Added and Total Factor Productivity In Czech Sectors
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Reakce Produktivity práce v malých a středních podnicích na krizový vývoj
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Sources Of Gva Growth In Divisions Of Manufacturing Sector After Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
The Reaction of Small and Medium-sized Industrial Enterprises on the Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Jungbauerová Jana
Životní cyklus podniků v potravinářském průmyslu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Economic efficiency of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krutina Václav
Novotná Martina
Ekonomika podniku (cvičení)
2014 KNIHA Skripta
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ HOSPODÁŘSKÝ RŮST V KONTEXTU CYKLICKÉHO VÝVOJE EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
Faktory ovlivňující změnu produktivity práce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
Investment activity and labour productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
LABOUR AS THE FACTOR OF PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GROSS VALUE ADDED GROWTH IN SECTOR A
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
Využití indexní teorie pro hodnocení produktivity v malých a středních podnicích v potravinářství
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Šulista Marek
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Produktivita práce jako jeden z faktorů růstu konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Relationship Between the Development of the Gross Value Added and the Total Factor Productivity in the Czech Industry
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
Vliv produktivity kapitálu na růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vývoj reálných jednotkových pracovních nákladů ve státech EU v souvislosti s cyklickými výkyvy ekonomiky
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Branches productivity in the crisis period
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Dynamika přínosů sektorů národního hospodářství k vývoji produktivity při zohlednění hospodářského cyklu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Multifactor productivity analysis in the sample of agricultural enterprises
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
PROSPERITA MĚŘENÁ UKAZATELI PRODUKTIVITY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ NA ÚROVNI REGIONU NUTS1
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Sectors contribution to development productivity in context of business cycle
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 62 z 62

Řešitel projektu

Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Faktory konvergence produktivity
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Modely řízení MSP
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Členové řešitelského týmu