Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DECOA Economics KEN Ano
EC Economics KEN Ano Ano
DEKO Ekonomie KEN Ano
EKO Ekonomie KEN Ano
HP Hospodářská politika KEN Ano Ano Ano
CHP Hospodářská politika KEN Ano Ano
CIPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano
IPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano Ano
KIPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano
CMA2 Makroekonomie II KEN Ano Ano
KMAE2 Makroekonomie II KEN Ano Ano
KMA2N Makroekonomie II KEN Ano Ano
MAE2 Makroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
CMI2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
OMZDS Systems of Wages KEN Ano
KTP Trh práce KEN Ano Ano
TP Trh práce KEN Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Šetek Jaroslav
...
Circular economics, Industry 4.0 and population aging
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Faltová Leitmanová Ivana
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
...
The Capital Intensity and Labour Productivity in Waste Companies
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
McGrath Richard Dion
Faltová Leitmanová Ivana
...
USING CONSTRAINTS IN FREIGHT VOLUME TO IDENTIFY REGIONAL NEEDS FOR ROADWAY INFRASTRUCTURE
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
...
Material and Value Flows of Waste
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Beran Václav
Dlask Petr
Faltová Leitmanová Ivana
RISK OF DESIGN AND DECISIONS
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Accumulation of selected metals pollution in aquatic ecosystems in the Smeda river (Czech republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Beran Václav
Dlask Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Rizika ekonomiky rozvoje území
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Petrách Filip
...
Standardní text z mikroekonomie pro bakalářský stupeň
2018 KNIHA Učebnice
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Beran Václav
The Engel expenditure curve and consumer behaviour
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Decision Risk Model: Theory and Evaluation
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Risk Model: an Example for Theory and Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Accounting Data of Enterprise Resources Planning Systems in Regional Assessment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jan
Faltová Leitmanová Ivana
Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Faltová Leitmanová Ivana
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
...
Faltová Leitmanová Ivana
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Regional disparities and entrepreneurship of natural persons
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Žití na venkově, aneb co mají společné a čím se liší obyvatelé venkovských obcí?
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 42 z 42

Řešitel projektu

Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu