Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DECOA Economics KEN Ano
EC Economics KEN Ano Ano
DEKO Ekonomie KEN Ano
EKO Ekonomie KEN Ano
HP Hospodářská politika KEN Ano Ano Ano
CHP Hospodářská politika KEN Ano Ano
CIPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano
IPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano Ano
KIPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MAEK Makroekonomie KEN Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano
CMA2 Makroekonomie II KEN Ano Ano
KMAE2 Makroekonomie II KEN Ano Ano
KMA2N Makroekonomie II KEN Ano Ano
MAE2 Makroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano Ano Ano
YMIE2 Microeconomics II KEN Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MIEK Mikroekonomie KEN Ano
CMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
CMI2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano
KMIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
KMI2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano
MIE2 Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MIE2N Mikroekonomie II KEN Ano Ano Ano
OMZDS Systems of Wages KEN Ano
KTP Trh práce KEN Ano Ano
TP Trh práce KEN Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano

Řešitel projektu

Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Členové řešitelského týmu