Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
KMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
MANEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
COPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
KOPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
OPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Kislingerová Eva
kislingerova.blog.idnes.cz
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Kislingerová Eva
Škodová Parmová Dagmar
New paradigm of circular economy
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Kislingerová Eva
...
Webová aplikace E-start, Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Kislingerová Eva
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Vložit vše do košíku 1 - 4 z 4