Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
KMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
MANEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
COPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
KOPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano
OPM Oceňování podniku a majetku KEN Ano Ano Ano

Spoluřešitel projektu

Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Systém kurzové prevence
Řešitel
Členové řešitelského týmu