Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA.

Drábková Zita, Ing., Ph.D.

 

EDUCATION:

Language school in České Budějovice, Study of English 1993-1994

VŠE; PRAHA (the University of Economics, Prague)

Faculty of management

Bachelor program: management of enterprises and services

Bachelor thesis: Financial and operational leasing in the Czech Republic 1995-1999

VŠE; PRAHA (the University of Economics, Prague)

Faculty of management

Masters program: Economics and management 1999-2001

Master’s thesis: Tax and accounting aspects of leasing

 

EMPLOYMENT HISTORY:

1997 – now – Tax advisor, certified by the KDP ČR;

2005 – now - University of South Bohemia in České Budějovice (teacher)

 

TRAININGS AND COURSES:

Course for managers of regional development I and II 2007

JU-EF PC skills according to the EDCL 2007

JU-EF Statistical analysis of scientific data 2007

JU-EF European Union Course 2007

Chamber of Auditors; CZE – Course of Auditing 2008, 2012

Chamber of Tax advisors – system of continuous education 2008-now

JU-EF Modern methods of group problem solving 2010

JU EF Modern methods of group problem solving 2010

JU- EF Time management 2010

J Consult – SW Idea training 2008, 2011, 2013

IFRS specialist - 2013

Course of IFRS and US GAAP - Vox 2014

English Courses: Academic English, Daily English – 2012, 2013,2014,2015

English school of Hampstead  - Courses of Business English, General English - 2015

Emerald Culture Institute, Dublin, Ireland (2018): Intensive Plus Training.

Holding a lecture titled “Fraud in Financial Reporting in the Context of Fraud Cases of the 21st Century” at the Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (SLUAF), Shanghai, China.

 

TEACHER´S EXPERIENCE:

University of South Bohemia - Faculty of Agriculture, Department of Accounting and Finance

2005-2006

Subjects: Fundamentals of Accounting, Financial Accounting

Assistant professor

University of South Bohemia - Faculty of Economics, Department of Accounting and Fin ance

Assistant professor 2007-now

Subjects: Fundamentals of Accounting, Financial Accounting and Financial Accounting 2, Accounting auditing


INTERNSHIPS:

Verwood Productions Limited London, GB (2007)

Hampstead school of English, London (2015):  Certificate of Combination English for level B2. 

  

RESEARCH ACTIVITIES:

JU-EF IG 9/2007 research project

researcher 2/2007-12/2007

Analysis and evaluation of different financial structure concepts

JU-EF 1/2009 research project 1/2009-12/2009 Creative accounting and accounting fraud in terms of the CR

JU IP 2014 - Profiling and Innovation of the degree in Accounting and Financial Management in International Financial Reporting Standards, the use of ICT in accounting, finance.


Research specialization:

She specializes in aspects of explanatory power of financial statements from the perspective of a true and fair view of the accounts. Further creative accounting methods, accounting fraud and the methods, techniques, identification manipulation of accounting statements, including their impact in terms of Czech accounting standards and IFRS. She also publishes in these areas.

JEL Classification:

G3, M1, M4

 

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFUCN Financial Accounting KUF Ano Ano Ano
QFUC1 Finanční účetnictví I KUF Ano
YFUC2 International Fin. Reporting Standards KUF Ano Ano Ano Ano
KFUC2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví KUF Ano Ano
IFRS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
IFS1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
KIFR1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
MSVU1 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1 KUF Ano Ano
IFRS2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví 2 KUF Ano Ano Ano
KIFR2 Mezinár. standardy úč. výkaznictví II KUF Ano Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
KUA Účetní auditing KUF Ano
UA Účetní auditing KUF Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Drábková Zita
Aktuální změny v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Aplikace IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 1.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Aplikace IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 2.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT METHOD AS A TOOL OF FRAUD RISK MANAGEMENT AND DECREASING INFORMATION ASYMMETRY IN ACCOUNTING
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT RISK TRIANGLE AS A TOOL FOR DETECTING AND EVALUATING RISKS OF ACCOUNTING RECORDS: A CASE STUDY
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Dlouhodobá hmotná aktiva – rozdíly ve vykazování a oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Šíma Pavel
Fraud cases of the 21st century – a case study of Worldcom in the context of CFEBT approach
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Fraud Risk Management from the Perspective of the CFEBT Risk Triangle of Accounting Errors and Frauds
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Červenková Klára
Drábková Zita
Možnosti detekce rizika podvodu a účetních chyb v podmínkách českých účetních předpisů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Novinky v českých účetních předpisech v roce 2018
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnadová Michaela
Drábková Zita
Stanovení významnosti a identifikace rizikových oblastí ovlivňujících vykazování výnosů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
The CFEBT risk triangle as a tool of anti-fraud management-case study
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Úvod do IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Výzkum a vývoj ve světle odpočitatelné položky od základu daně – 1.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Výzkum a vývoj ve světle odpočitatelné položky od základu daně – 2.část
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Decreasing Information Asymmetry in Accounting and as a Part of Internal Controlling Systems
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Method as a Tool of Fraud Risk Management and Decreasing Information Asymmetry in Accounting
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT model – nástroj detekce a řízení rizika účetních chyb a podvodů
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
CFEBT Risk Triangle of Accounting Errors and Frauds – Analytical Tool of Fraud Risk Management and Reduction of Information Asymmetry between Creators and Users of Accounting Reports
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
FRAUD RISK MANAGEMENT-AN EFFECTIVE ANTI-FRAUD SYSTEM AND A DECISION-MAKING TOOL FOR USERS OF FINANCIAL STATEMENTS
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Maruszewska Ewa Wanda
Strojek Filus Marzena
Drábková Zita
INFORMATION ABOUT COST OF GOODS PRODUCED AND ITS USEFULNESS
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika účetních chyb a podvodů.
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Sedláček Jaroslav
Q-DMFCA AND CFEBT METHODS AS POSSIBILITIES OF INCORRECTNESS IDENTIFICATION AND FRAUD IN ACCOUNTING OF A FIRM
2017 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
Účetní závěrka 2017: jak na to?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Dušek Jiří
Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds Using CFEBT Risk Triangle and Pental Accounting for Detection Risks of Accounting Errors and Frauds
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Využití účetních informací pro externím reporting a management
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Volkánová Zdenka
Internal Audit and its Role in evaluating the Risk of Financial Statement Manipulation in the Area of Costs, based on a Case Study of a Chosen Accounting Unit
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 1.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní a daňové podvody v kontextu trestně právní odpovědnosti – 3.část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví versus účetní- 2. část
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Drábková Zita
MODELS OF DETECTION OF MANIPULATED FINANCIAL
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Účetní auditing
2016 KNIHA Skripta
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Dlouhodobá hmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – dlouhodobá nehmotná aktiva
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů – Zásoby
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Analysis of possibilities of detecting the manipulation of financial statements in terms of the IFRS and Czech accounting standards
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYBRANÝCH ANALYTICKÝCH MODELŮ K DETEKCI MOŽNÝCH ÚČETNÍCH CHYB A PODVODŮ
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štruncová Kristýna
Drábková Zita
Věrný a poctivý obraz dle českých účetních předpisů a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Chadimová Kristina
Drábková Zita
Změny v legislativě obchodních korporací dle zákona o obchodních korporací pro akciovou společnost
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
MOŽNOSTI IDENTIFIKACE RIZIKA MANIPULACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Možnosti využití vybraných analytických modelů k detekci možných účetních chyb a podvodů
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Possibilities of identifying manipulated financial statements
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kreativní účetnictví a jeho meze v podmínkách Českých účetních předpisů
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
Drábková Zita
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Drábková Zita
Possibilities to reduce audit risk using the CFEBT model to identify creative accounting and fraud in term of Czech accounting standards
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
The potential to reduce the risk of manipulation of financial statements using the identification models of creative accounting
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Kreativní účetnictví jako rizikový moment pro správné rozhodování podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Techniky a praktiky kreativního účetnictví
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (I)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vypovídací schopnost účetních výkazů (II)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
K úloze a možnostem činnosti auditu v současných podmínkách se zaměřením na zjišťování podvodů
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
METODY KREATIVNÍHO ÚČETNICTVÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
ASPEKTY PŘÍPRAVY ABSOLVENTŮ K ŘÍZENÍ PODNIKU V OBLASTI ÚČETNICTVÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
Kreativní účetnictví ve vazbě na účetní podvody
2009 KNIHA Učební texty
Detail Drábková Zita
Kouřilová Jindřiška
MANAGEMENT, FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU A ÚČETNICTVÍ
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Odraz evidence zvířat v účetnictví, dopady do problematiky způsobů hospodaření
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
PROBLEMATICKÁ ÚČETNÍ LEGISLATIVA U CHOVU ZVÍŘAT, DOPAD DO PRAXE PODNIKŮ
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Účetní podvody versus věrný a pravdivý obraz účetnictví
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Drábková Zita
Účtování dotací - analýza české účetní legislativy - vykazování dle IFRS
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 61 z 61

Řešitel projektu

Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé