Kopta Daniel, Ing., Ph.D.

He works as a lecturer at the Faculty of Economics, University of South Bohemia in the Czech Budejovice. The teaching focuses on financial management. The topic of his doctoral thesis was "Analysis of agricultural enterprises in marginal areas" of the economy of agricultural enterprises is engaged in continues. Specifically, it focuses on the possibility of predicting the future development of these enterprises, the impact of risks and production structure on the success of these enterprises. Over the years, he worked to solve several grant projects:

- Economic and agricultural production structure of marginal areas in respect to their development.  MSM122200001, (1999-2004)

- Sustainable  methods of agricultural management in montane and submontane areas with respect to harmonization of the production and nonproduction spheres. MSM6007665806, (2005 – 2011)

-  Harmonization of instruments of Common Agriculture Policy with specific conditions of czech agriculture, leading to the increase in competitiveness and      sustainable development. NAZV QG60042, (2006 – 2009)

- The  possibilities of farmland ownership defragmentation. NAZV QH82162, (2008 - 2012)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OFINP Corporate Finance KUF Ano Ano Ano
FINP Finance podniku KUF Ano Ano Ano
QFINP Finance podniku KUF Ano Ano
CFP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
FINP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
FNP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
FP1 Finance podniku I KUF Ano Ano Ano
KFNP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
KFP1 Finance podniku I KUF Ano Ano
FNP2 Finance podniku II KUF Ano Ano Ano
KFNP2 Finance podniku II KUF Ano Ano
KFP2 Finance podniku II KUF Ano Ano Ano
KOCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano
OCP Obchodování s cennými papíry KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Zeman Petr
Kopta Daniel
Analýza využití dlouhodobého majetku a produktivity práce u ekologických a konvenčních zemědělských podniků
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Kopta Daniel
Zdeněk Radek
Development and Structure of Subsidies in Agriculture
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Development of the main production and economic indicators of Czech farms
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Kopta Daniel
Lososová Jana
Zdeněk Radek
The Development of Agricultural Production and Factors Affecting Operating Economic Results of Farms in the Period 2000 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Land rent development in the period 2011 – 2013
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lososová Jana
Zdeněk Radek
Kopta Daniel
Differences in the land rent between EU countries
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Dlouhodobý majetek a jeho využití u podniků s ohroženým finančním zdravím
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kopta Daniel
Impact of the structure of agricultural production to the financial health of farms
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Use of the cluster analysis for assessment of economic situation of an enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Střeleček František
Kopta Daniel
Lososová Jana
...
Economic results of agricultural enterprises in 2010
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeněk Radek
Lososová Jana
Kopta Daniel
Faktory ovlivňující úroveň pachtovného
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Kopta Daniel
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
ROZHODOVACÍ KRITERIA MANAGERU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kopta Daniel
Maršík Martin
Vývoj výnosu a rizika u vybraných finančních firem kótovaných na burze cenných papírů NYSE
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
ANALÝZA ČINNOSTI KOMODITNÍCH BURZ OBCHODUJÍCÍCH SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY V ČESKÉ REPUBLICE
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Maršík Martin
EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VÝVOJE CEN MLÉKA V ČESKÉ REPUBLICE A V ZEMÍCH EU
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Maršík Martin
Analýza vlivu struktury výroby na výnosnost a riziko zemědělských podniků
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Zeman Petr
Analýza vývoje dlouhodobého majetku zemědělských podniků, jeho využití a vliv na dosahovaný hospodářský výsledek
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Pšenčík Jiří
Kopta Daniel
Dotace v zemědělství z hlediska komplexního pohledu a přihlédnutím k ekologickému zemědělství
2009 KNIHA Odborná monografie
Detail Kopta Daniel
POSSIBILITIES OF FINANCIAL HEALTH INDICATORS USED
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maršík Martin
Kopta Daniel
Použití specifických metod měření ke komparaci ekonomických ukazatelů akciových fondů
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopta Daniel
Maršík Martin
Vliv struktury výroby na riziko zemědělských podniků
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 26 z 26

Řešitel projektu

Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé