Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D.

Affiliation:

Courses:

Assistant professor with the academic title

Managerial Accounting I., Managerial Accounting II., Principles of Financial Accounting

Location:

Faculty of Economics, Studentska 13, 370 05 Ceske Budejovice, CZ, door no. 314

Tel.:

+420 387 772 470

E-mail:

mvlckova02@ef.jcu.cz

Publication pages:

http://www2.ef.jcu.cz/~mvlckova02/PC/

Profile:


She graduated from the University of South Bohemia in České Budějovice in a degree program of Economy and Management, specialization Accounting and Financial Management. Subsequently, she worked as a senior accountant in the audited company employing more than 200 employees, dealing with the production parts for automotive industry especially with the countries of the European Union. After graduation professional experience in 2009 she began to work at the Department of Accounting and Finance on Faculty of Economics, University of South Bohemia in the České Budějovice, where she has worked till now. The area of her interest is Managerial Accounting and Financial Accounting. Her contemporary research focuses on the problem of the quality of accounting data for financial and managerial accounting. In this field of research she got degree Ph.D. in 2014 in a doctoral program Economics and Management. She is coordinator of the European Documentation Centre which comes under Europe Direct Information Network operating at the Department of Accounting and Finance. She is author and co-author of several professional and scientific publications and books. The results of scientific work she has lectured at several international scientific conferences.

Other skills and competences:

Certificate of English level B2

 Professional Internship in Brussels in 2011, Professional Internship in Portugal in 2015

JEL Classification:

K42 - Illegal Behavior and the Enforcement of Law

M14 - Corporate Culture; Social Responsibility

M41 - Accounting

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YUCO Accounting in Trade KUF Ano
OMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
YMAU Managerial Accounting KUF Ano Ano Ano
CMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano
KMAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAU Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
MAUC Manažerské účetnictví KUF Ano Ano Ano
KMAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano
MAU2 Manažerské účetnictví II KUF Ano Ano Ano
OZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
YZUC Principles of Accounting KUF Ano Ano
CZU Základy účetnictví KUF Ano Ano
QZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano
ZU Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
ZUC Základy účetnictví KUF Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Dependency of accounting data quality on selected financial indicators.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Buus Tomáš
Impact of financial data quality on models used to describe transitory earnings
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro časopis Český finanční a účetní časopis 2017/1
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro vydavatele Trauner Verlag Universitat
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek článku pro vydavatele Trauner Verlag Universitat - II
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Oponentský posudek na článek pro vydavatele Trauner Verlag Universitat III
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Kupská Andrea
Vlčková Miroslava
Řízení nákladů podniku ve vazbě na výkonnost
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Adriana
Vlčková Miroslava
Řízení odpovědnostních středisek a odpovědnostní účetnictví v konkrétním podniku
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Which companies have implemented management accounting?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of accounting data quality between audited and unaudited companies
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Zeljkovič Simona
Vlčková Miroslava
Likvidace, insolvence a bankrotní modely pro predikci úpadku
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Vlčková Miroslava
Použití LMS Moodle pro přijímací řízení do navazujícího studia
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví – cvičení.
2017 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Accounting data quality determined by ahp method in context with other criteria
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Determination QAD in Audited and Unaudited Companies
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Evaluation of entrance examination to the master's degree in accounting and finance management.
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Evaluation of the Quality of Accounting Data in the Regions of the Czech Republic based on Audits by the Tax Offices
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Manažerské účetnictví. Cvičebnice
2016 KNIHA Učební texty
Detail Kouřilová Jindřiška
Drábková Zita
Vlčková Miroslava
Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vejsadová Marie
Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Principles of Accounting
2016 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
Comparison of the Financial Data Quality in Audited and Unaudited Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Friebel Ludvík
Návrh metodiky na hodnocení kvality dat finančního účetnictví metodou AHP
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pavouková Veronika
Vlčková Miroslava
Vliv legislativních změn na kalkulace v podniku
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2015 KNIHA Skripta
Detail Vlčková Miroslava
A survey quality of management accounting in the Czech companies
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh modelu na zjišťování kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Návrh metodiky na zhodnocení kvality informací vykazovaných v manažerském účetnictví
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Penzijní připojištění a zdanění v roce 2013
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Preference kvality účetních informací zjištěné na základě saatyho metody
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Asymetrické informace a jejich riziko při rozhodování v podniku
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Etika, podvody a psychologické nátlaky zaměstnavatelů při zpracování účetních dat
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení kritérií kvality účetních dat na základě Saatyho metody a metody párového porovnávání
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Etika jako faktor ovlivňující kvalitu účetních dat v podniku
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Mobilita pracovních sil v evropské unii a v České republice
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Zhodnocení výnosů a poplatků z hazardních her v rámci Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Evidence a oceňování sbírek muzejní povahy v účetnictví
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kouřilová Jindřiška
Vlčková Miroslava
K účetnímu oceňování kulturních památek , sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Krizový management a vliv účetních dat na řízení v krizových situacích
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Nelegální zaměstnávání v České republice a v Evropské unii
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Účtování podle českých účetních standardů č. 701 - 704
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vlčková Miroslava
Svoboda Jaroslav
Základy účetnictví - cvičení
2010 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 46 z 46

Řešitel projektu

Tranzitorní a očekávané zisky
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu Manažerské účetnictví
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediální podpory pro výuku kurzu základy účetnictví
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní
Řešitel
Spoluřešitelé
Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ
Řešitel
Spoluřešitelé