Informace pro zájemce o studium

 Informace pro zájemce o studium na telefonním čísle: 387 772 510

Vyberte si svůj studijní program a formu studia

Podmínky a průběh přijímacího řízení bakalářského studia
Podmínky a průběh přijímacího řízení navazujícího magisterského studia
Vyplňte přihlášku

Informujte se o průběhu a výsledcích přijímacího řízení

 • Bakalářské a magisterské studium
 • Uchazeči, kteří mají na webu kód 41 a poznámku: "zatím nesplněny všechny podmínky přijímacího řízení", dosáhli bodového limitu pro přijetí ke studiu, ale nedodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  Vyčkejte, až dostanete dopis z fakulty a zašlete úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení. Po té obdržíte rozhodnutí o přijetí.

  Prezentace Ekonomické fakulty

   Předpisy

    


   MENU