Kontakty a základní informace

Proděkan pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. mlapka@ef.jcu.cz +420 387 772 760
Referent
Bc. Martina Matějčková +420 387 772 493
doktorské studium, vědecká rada, habilitační řízení
Referent
Ing. Nikola Soukupová zidovn00@ef.jcu.cz

+420 387 772 528

kancelář A121

granty a projekty, konference, SVOČ, hodnocení vědy a výzkumu
Ing. Nikola Sagapová sagapova@ef.jcu.cz

+420 387 772 528

kancelář A121

habilitační tabulky

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

Oddělení vědy a výzkumu

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Umístění na mapě

 

Oddělení vědy a výzkumu zajišťuje administraci:

  • habilitačních řízení,
  • doktorského studia,
  • ediční činnosti (publikace, monografie, skripta, vědecké časopisy),
  • vědecké konference Inproforum a soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ),
  • žádostí o výzkumné granty a odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv vědeckých grantů,
  • hodnocení výzkumné, vývojové a inovační činnosti na EF.

 

Věda a výzkum v rámci celé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích