Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

MENU