Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.

GAJU 047/2019/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D. (KŘE), Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN), Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA. (KUF), Pech Martin, Ing., Ph.D. (KŘE), Čarvašová Alena, Ing. (KŘE), Slabová Michaela, Ing. (KŘE), Uhlíř Ladislav, Ing. (KŘE)
1.1.2009
31.12.2021
Interní výzkumný projekt