7. rámcový program EU

Informace k projektům 7. rámcového programu Evropské unie.
Nový balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP na rok 2009
Aktivity projektu USEandDIFFUSE (7. Rámcového programu)
Sekce CORDIS pro mladé výzkumníky (7. rámcový program)
Bližší informace k 7. rámcovému programu
Rámcové programy (RP) ES jsou hlavním nástrojem financování evropského výzkumu a vývoje. V současné době již probíhá sedmý z nich, který je stanoven pro období 2007 – 2013.
Publikace k 7. rámcovému programu
Finanční příručka Evropské komise
Byla publikovaná nová verze finanční příručky Evropské komise, která objasňuje finanční ustanovení Modelové grantové dohody a obsahuje praktické příklady - "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions". Finanční pravidla nebyla změněna, jen je snaha lépe existující požadavky Evropské komise formulovat tak, aby byly řešiteli projektu 7.RP bezchybně vykládány.

MENU