Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory vědy a výzkumu.

IGS 2020

Projekty IGS a RVO 2020 se řídí platným Opatřením děkana 172/2019 dostupným zde

Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

IGS 2017

  • Projekty budou řešeny na 12 měsíců (24 měsíců pro dvoleté projekty)
  • Řešitelé budou do konce měsíce března vyzváni k podpisu smlouvy na grantový projekt (u postdoktorských projektů bude současně s řešiteli uzavřena pracovní smlouva).
  • Čerpání prostředků bude po uzavření smluv možné od 1. 4. 2017


Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).


Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)


Zápisy grantové komise 2017 - 2019

 

 Dokumenty

 

Formuláře 2017

 

Složení grantové komise

  • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
  • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
  • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
  • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV