Interní grantová soutěž

  • Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory vědy a výzkumu.
  • Projekty budou řešeny na 12 měsíců (24 měsíců pro dvoleté projekty)
  • Řešitelé budou do konce měsíce března vyzváni k podpisu smlouvy na grantový projekt (u postdoktorských projektů bude současně s řešiteli uzavřena pracovní smlouva).
  • Čerpání prostředků bude po uzavření smluv možné od 1. 4. 2017


Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).


Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)


Zápisy grantové komise 2017 - 2019

 

 Dokumenty

 

Formuláře 2017

 

Složení grantové komise

  • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (předseda)
  • prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (st., ZF)
  • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
  • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV