Personální zabezpečení doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

(v návaznosti na udělenou akreditaci platné od zimního semestru 2012)

Garant studijního oboru
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)
Složení oborové rady
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) - předseda oborové rady
doc. Ing. Ladislav Beránek (EF JU v Českých Budějovicích)
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (PEF ČZU Praha)
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (FRRMS Mendelova univerzita v Brně)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích; FEM SPU Nitra)
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (FFU VŠE Praha)
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)
doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích)
Přehled zkoušejících
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU; FEM SPU Nitra) – Finanční řízení podniku
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) - Teorie managementu
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Metodologie vědecké práce
doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Účetnictví, Finanční řízení podniku
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra ekonomiky EF JU) - Ekonomie
doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Metodologie vědecké práce, Kvantitativní metody v ekonomii
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu
prof. Ing. Drahoš Vaněček, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) – Kvantitativní metody v ekonomii
doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) – Kvantitativní metody v ekonomii
prof. Ing. Ludmila Nayová, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu, SPU v Nitre) – Marketing
doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu) – Marketing
doc. Ing. Helena Horáková, CSc. (Katedra marketingu a obchodu) – Marketing
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze) – Účetnictví
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (Ústav účetnictví a daní MU v Brně) – Účetnictví
Školitelé

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice)

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. (EF JU České Budějovice)