Opatření a sdělení děkana k doktorskému studiu

application/pdf Opatření děkana č. 123/2017

  • K zajištění studia v doktorském studijním programu

application/pdf Opatření děkanky č. 169/2019

  • Povinnosti studentů doktorského studijního programu

 application/pdf Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 123 E/2017

  • Study in the doctoral study program

application/pdf Opatření děkana č. 2/2008

  • Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu do DSP v AR 2008/2009 

application/pdf Opatření děkana č. 1/2008

  • K zajištění studia v doktorském studijním programu