Opatření a sdělení děkana k doktorskému studiu

application/pdf Opatření děkana č. 123 / 2017

  • K zajištění studia v doktorském studijním programu

 

application/pdf Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 123 E / 2017

  • Study in the doctoral study program