Informace pro končící ročníky

 

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání: CR, Obchod Obchodní podnikání
Účetnictví a finanční řízení podniku: verze1,2, verze 3 Účetnictví a finanční řízení podniku: verze 2, verze 3
Řízení a ekonomika podniku Řízení a ekonomika podniku
Strukturální politika EU pro veřejnou správu Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Finanční a pojistná matematika: verze 2, verze 3 Ekonomická informatika
Ekonomická informatika: verze 2, verze 3


Absolventi podzimních SZZ 2018 si mohou vyzvednout diplomy na studijním oddělení v úředních hodinách.

Harmonogram SZZ pro rok 2019 - letní termín

Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 60 minutovým předstihem. Časy v harmonogramu jsou orientační, mohou se lehce měnit.

 

Závěrečné práce