Informace pro končící ročníky

POZVÁNKA NA PROMOCE + MAPA
PROMOCE- Jízdárna státního zámku Český Krumlov  27.6.-28.6.2017
datumčasobory+ forma studia
27.6.2017 9:00 UFŘP, Bc.,prezenční
11:00 ŘEP, Bc.,prezenční
13:00

OP, Bc.,prezenční + kombinovaná

UFŘP, Bc., kombinovaná

15:00

EKINF, Bc.,prezenční + kombinovaná

FINMA, Bc.,prezenční

SPEU, Bc.,prezenční +  kombinovaná

EKINF, Mgr., prezenční

SPVS, Mgr.,prezenční +  kombinovaná

28.6.2017 9:00

UFŘP, Mgr., prezenční + kombinovaná

OP, Mgr., prezenční

11:00

ŘEP, Mgr., prezenční+kombinovaná

OP, Mgr., kombinovaná

 

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací - akademický rok 2016/2017:


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání, spec.- CR verze1, verze 2,OBCHOD Obchodní podnikání, spec. CRMM, specializace 1
Účetnictví a finanční řízení podniku: verze1,2, verze 3 Účetnictví a finanční řízení podniku - studijní plán: verze 1verze 2,verze 3
Řízení a ekonomika podniku Řízení a ekonomika podnikuverze 2,verze 3 
Strukturální politika EU pro veřejnou správu: verze 1,2, verze 3 Strukturální politika EU a rozvoj venkova verze 2, verze 3
Finanční a pojistná matematika: verze 2, verze 3 Ekonomická informatika
Ekonomická informatika

 

SDĚLENÍ DĚKANA EF č. 74/2017- organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek 

 

Závěrečné práce

 

MENU