Informace pro končící ročníky

Absolventi, kteří udělali SZZ v říjnu 2016, si mohou vyzvednout diplomy na studijním oddělení v úředních hodinách.

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací - akademický rok 2016/2017:


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání, spec.- CR verze1, verze 2,OBCHOD Obchodní podnikání, spec. CRMM, specializace 1
Účetnictví a finanční řízení podniku: verze1,2, verze 3 Účetnictví a finanční řízení podniku - studijní plán: verze 1verze 2,verze 3
Řízení a ekonomika podniku Řízení a ekonomika podnikuverze 2,verze 3 
Strukturální politika EU pro veřejnou správu: verze 1,2, verze 3 Strukturální politika EU a rozvoj venkova verze 2, verze 3
Finanční a pojistná matematika: verze 2, verze 3 Ekonomická informatika
Ekonomická informatika

 

Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek 

 

Závěrečné práce

 

MENU