PR oddělení

PR oddělení zajišťuje následovné aktivity:

  • Komunikaci s médii,  partnery a sponzory fakulty. 
  • Propagaci  Ekonomické fakulty na sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech.
  • Příprava propagačních materiálů Ekonomické fakulty.
  • EFektiv: zajištění tvorby fakultního časopisu.