Obchodování s cennými papíry

Zkratka předmětu KUF/OCP
Název předmětu Obchodování s cennými papíry
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/OCP
Název Obchodování s cennými papíry
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM Cvičení 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními druhy investičních instrumentů a možnostmi jejich obchodování na finančních trzích. Studenti budou dále seznámeni s průběhem investičního procesu od výběru obchodníka s cennými papíry, přes různé způsoby investiční analýzy až po uskutečnění samotného obchodu. Součástí kurzu je také praktická část, která je zaměřena na obchodování na demo účtu prostřednictvím vybraných obchodních platforem.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Účast na cvičení (max 3 absence)
- Zpracování a prezentace seminární práce
- Zápis do e-learningového kurzu

Obsah

Přednášky:
1. Finanční instrumenty - dluhopisy, akcie, instrumenty kolektivního investování
2. Finanční instrumenty - měnové kurzy, komodity
3. Obchodník s CP
4. Obchodní účet a příkazy
5. Obchodní platforma
6. Fundamentální analýza - makroekonomické indikátory
7. Fundamentální analýza - firemní indikátory
8. Technická analýza - grafy a grafické formace
9. Technická analýza - svíčkové formace a overlays
10. Technická analýza - indikátory technické analýzy
11. Technická analýza - obchodní strategie
12. Money management

Cvičení:
1. Založení demo účtu u vybraných obchodníků s CP
2. Obchodní platforma student-broker - základní nastavení
3. Obchodní platforma student-broker - investiční instrumenty a obchodní příkazy
4. Obchodní platforma metatrader - základní nastavení
5. Obchodní platforma metatrader - investiční instrumenty a obchodní příkazy
6. Obchodní platforma metatrader - technická analýza - overlays
7. Obchodní platforma metatrader - technická analýza - indikátory technické analýzy
8. Automatické obchodní systémy - tvorba vlastní obchodní strategie v programu ProQuant
9. Automatické obchodní systémy - tvorba vlastní obchodní strategie v programu ProQuant
10. Obchodní platforma metatrader - implementace vytvořené obchodní strategie do platformy metatrader
11. Backtesting - ověření ziskovosti vlastní strategie
12. Prezentace vlastní obchodní strategie

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou po absolvování kurzu schopni využívat základní metody technické, fundamentální a psychologické analýzy a využívat specializované softwarové produkty pro obchodování s cennými papíry. Tyto znalosti jim umožňují lepší orientaci v problematice finančních, kapitálových a komoditních trhů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • HARTMAN, O. (2009). První kroky na forexu: jak obchodovat a uspět na měových trzích. Brno: Computer Press.
  • VESELÁ, J. (2015). Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress.
  • JÍLEK, J. (2009). Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing.
  • JÍLEK, J. (2008). Finanční trhy a investování. Praha: Grada Publishing.
  • ACHELIS, S. B. (2001). Technical analysis from A to Z. New York: McGraw-Hill.
  • Musílek, P. (2002). Trhy cenných papírů, Ekopress. Praha: Ekopress.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Metody práce s textem (učebnicí, knihou), e-learning

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF