Corporate Finance

Zkratka předmětu KUF/CFAJ
Název předmětu Corporate Finance
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/CFAJ
Název Corporate Finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jana Lososová
Literatura
 • Marek, P. Studijní průvodce financemi podniku. Ekopress, 206.
 • Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.
 • Peterson P. P. Financial Management and Analysis. 1996. ISBN : 0-07-1135834-9.
 • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, 2007.
 • Brigham, E. F. Fundamentals of Financial Management. 1994. ISBN 0-03-02854-0.
 • Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006.
 • Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006.
 • Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007.
 • Mařík, M. Moderní metody oceňování podniku. Ekopress, 2007.
 • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.
 • Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF