Bankovnictví

Zkratka předmětu KUF/BANK
Název předmětu Bankovnictví
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/BANK
Název Bankovnictví
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/QBANK
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/KMAE1, KEN/MAEA, KEN/MAE1, KEN/QZE, KEN/YMAE1, KEN/ZE, KEN/ZEF
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a vztahy v oblasti centrálního i komerčního bankovnictví, s fungováním bankovní soustavy a se základními bankovními produkty.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 14 bodů v zápočtových testech,t.j. 70 %, odevzdání seminární práce.
přihlášení do kurzu Moodle - Bankovnictví - do 9.10.2017
Požadavky ke zkoušce:
Složení zápočtového testu a ústní zkouška (1 otázka z centrál.bankovnictví a 1 otázka z komerč.bankovnictví)
Přihlášení se do kurzu Moodle do 9.10.2017
Okruhy otázek ke zkoušce jsou odvozené od témat přednášek a cvičení (budou dány k dispozici před zkouškami)

Obsah

Přednášky:
1 - Pojetí a vymezení banky, charakteristické znaky bank.
2 - Historie vzniku bank.Vývoj bankovních soustav.
3 - Centrální bankovnictví. Cíle a nástroje centrálních bank.
4 - Měnová politika - měnověpolitické režimy.
5 - Obchodní banky. Organizační struktura a management banky.
6 - Bilance banky a výkaz zisků a ztrát. Hodnocení hospodaření banky.
7 - Bankovní rizika, základní principy jejich řízení, formy zajišťování se proti rizikům
8 - Finančně úvěrové bankovní produkty.
9 - Depozitní (vkladové) produkty
10 až 11 - Platebně zúčtovací produkty (Platební styk)
12. Regulace a dohled v bankovním sektoru.

Cvičení navazují tematicky na jednotlivé přednášky ( řešení otázek a nejasností). Dále při nich student prokazuje samostatnou práci s legislativou a statistickými daty (referáty, koreferáty, eseje, hodnocení časových řad, seminární práce) a to zejména se zaměření na:
Zákon č. 6/93 Sb. o ČNB
Zákon č. 21/92 Sb. o bankách
Zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstev
Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku
Vyhláška č. 169/2011 Sb. o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
Zákon č. 136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí
Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
Zákon č. 300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů

Měnová statistika
- peněžní agregáty
- úvěry
- vklady

Bankovní statistika
- Bilance obchodních bank
- Úvěry obchodních bank
- Vklady obchodních bank

Dekádní bilance ČNB (ze složky Hospodaření ČNB)


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Složení zkoušky z makroekonomie

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům fungování bank

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Vladimír Jandík
  • Přednášející: Ing. Vladimír Jandík
  • Cvičící: Ing. Vladimír Jandík, Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.
Literatura
  • Revenda Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (5. a 6. vydání). Management Press, Praha, 2015. ISBN 978-80-7261-279-6.
  • Polouček Stanislav. Bankovnictví. SEVT, 2013.
  • Jílek J. Finance v globální ekonomice - Peníze a plaqtební styk. Praha Grada, 2013. ISBN 978 - 80 - 247 -.
  • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy.
  • Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2013. ISBN 978 - 0 - 273 -76.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF