Manažerské techniky

Zkratka předmětu KŘE/KMT
Název předmětu Manažerské techniky
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KŘE/KMT
Název Manažerské techniky
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KŘE/MT
Vyloučené předměty KŘE/MT, KŘE/OMT
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získat přehled o významu, funkcích a hlavních oblastech uplatnění manažerských technik v činnosti manažera. Předmět je zaměřen na seznámení s technikami uplatnitelnými nejen v profesním, ale také osobním životě. Přednášky jsou zaměřeny na teoretický základ a postupy jednotlivých technik a v rámci seminářů dochází k procvičení a rozvoji vybraných technik.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Individuální seminární práce.
Požadavky ke zkoušce:
Písemný test, ústní zkouška.

Obsah

Témata přednášek:
1. Techniky manažerského rozvoje I. (Osobnost manažera, Charakter, temperament, kompetence, typ osobnosti, typ vedoucího).
2. Techniky manažerského rozvoje II. (Paměťové techniky, IQ a EQ, rychločtení).
3. Techniky výzkumu (Kvantitativní a kvalitativní výzkum, metody získávání dat).
4. Motivační techniky (Klasické teorie, Cukr a bič, Sebedeterminační teorie).
5. Techniky řízení času. (Generace time-managementu, Cirkadiální rytmy, Eisenhowerův princip, Prokrastinace).
6. Vyjednávací techniky (Příprava na jednání, argumentace, důkazy, komunikační frame).
7. Techniky rozhodování I. (CBA, Silové pole, , Hodnotící matice, Vroom a Yetton).
8. Techniky rozhodování II. (Pětkrát proč, Occamova břitva, Relační bublinový diagram, Rozhodovací stromy, Šestero sluhů)
9. Techniky generování nápadů (Brainstorming, Brainwritting, Delphy, Myšlenkové mapy, Ishikavův diagram, NST).
10. Techniky vedení (Adair, Covey, autorita).
11. Networking (navazování, sdílení, udržování kontaktů).
12. Přesvědčovací techniky (principy vzácnosti, podobnosti, jednoduchosti).
13. Techniky změny (odbourání a zavedení zvyků, návyků, obchodní využití).
14. Volné téma (nové trendy, odborník z praxe).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti porozumí základní terminologii a zásadám efektivních manažerských technik. Budou schopni úspěšně využívat manažerské techniky uvnitř organizace, při jednání se zákazníky v okolí organizace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová, Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Literatura
  • Vrchota, J., & Řehoř, P. (2017). Manažerské techniky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
  • Šuleř, O. (2009). 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press.
  • Medina, J. (2009). Brain rules: 12 principles for surviving and thriving at work, home, and school. Seattle: Pear Press.
  • Lojda, J. (2011). Manažerské dovednosti. Praha: Grada Publishing.
  • Heath, C., & Heath, D. (2014). Rozhodni se! Jak ve správný čas najít správné řešení. Brno: BizBooks.
  • Covey, S. R. (2014). 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. Praha: Management Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF